Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

Archiv článků

Na základní kámen projektu, který promění brownfield při ulici Na Betonce nedaleko nádraží Praha – Radotín v moderní centrum, ve středu 9. března slavnostně poklepali starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík a zástupci developera, společností VCES Property Development a.s. a Doma je...
Už od roku 2005 se radotínská radnice symbolicky připojuje k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“, jíž pořádá Spolek Lungta. Stejně jako v minulých letech tibetská vlajka zavlaje ve čtvrtek 10. března na hlavní budově zdejšího úřadu (ulice Václava Balého 23/3, Praha-Radotín).    V...
Kupní smlouvu na prodej pozemků, na nichž se v nejbližší době začne stavět první etapa Centra Radotín, schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 16 v pondělí 26. října na svém mimořádném zasedání. Po patnácti letech příprav se začne s vlastní realizací první etapy „Centra...
Dlouholetý radotínský starosta, poté místostarosta, zastupitel a člen stavební komise Ing. Jiří Holub oslavil 26. října 85. narozeniny. Blahopřát mu přišli zástupci vedení radotínské radnice a úřadu – lidé, kteří s ním velmi dlouho, a po celou dobu s potěšením, spolupracovali. A určitě by se...
V některých z obecních bytů Městské části Praha 16 je třeba snížit hladinu radonu obsaženého ve vzduchu. V návaznosti na prováděná měření a jejich vyhodnocení se volilo nejlepší možné řešení. K jeho realizaci by mělo dojít v průběhu příštího roku.   Vzhledem k tomu, že ve zmíněných...
V Radotíně tento podzim proběhly nebo jsou připraveny úpravy komunikací, které by měly zvýšit bezpečnost chodců a usnadnit cyklodopravu. Jedna z nich se týkala chybějícího propojení chodníků ve Vrážské ulici, další dvě cyklistické trasy směrem na Černošice.   Díky podnětu Městské části...

Místo u řeky dokončeno

02.10.2015 01:45
Projekt s názvem "Místo u řeky", který je nejsledovanější investiční akcí letošního léta v Radotíně, byl dokončen v termínu (k 30. září) a předán do předčasného užívání.    Nadále se ale bude pracovat na rozšiřování a rekonstrukci komunikace Nad Berounkou a propojení dokončené...
Díky tomu, že Městská část Praha 16 uspěla s dalšími žádostmi o dotace, bylo možné se pustit do zateplení dalších dvou veřejných objektů: kina a starého domu s pečovatelskou službou v ulici Na Benátkách.   Jakmile bylo jisté, že se podařilo zajistit financování z prostředků Evropské unie...
Radotínská radnice pokračuje v investicích do bytového fondu, který patří městské části. Díky tomu dostanou letos teplý „kabát“ další tři domy. Jedná se o objekty Sídliště č.p. 1069 – 1071.   Do zadávacího řízení na tuto stavební akci se přihlásilo 11 firem, vybrána byla firma ALEGRA...
  Po loňské opravě silničního mostku přes Radotínský potok v ulici Prvomájová přikročila letos Městská část Praha 16 k obdobné investiční akci – opravě vedlejší lávky pro pěší. Ta byla zahájena ve čtvrtek 5. srpna – od tohoto dne bude po dobu prázdnin také tento přechod přes potok...
  Na radotínském břehu Berounky byla počátkem června zahájena asi nejsledovanější stavební akce letošního léta – výstavba „Místa u řeky“. Ta, dříve, než vdechne této oblasti nový život, s sebou přinese lokální dopravní omezení.   Poté, co byla 3. června podepsána smlouva o dílo se...
Městská část Praha 16 uspořádala 12. května velký diskusní večer za účasti projektantů a odborníků-hydrogeologů na aktuální téma budoucí podoby lokality mezi řekou Berounkou a ulicí Výpadová, tedy místa, kde byla historicky plánovaná tzv. Radotínská jezera.   Téměř 3hodinový program, z...
Městská část Praha 16 v loňském roce hospodařila s téměř 2milionovým přebytkem. Na letošek je sestavený a čerstvě schválený vyrovnaný rozpočet startující na 88 milionech korun, financující celou řadu investičních akcí.    Od roku 2007 má radotínská radnice stabilní rozpočet, který...

Cikánka bezpečnější

15.04.2015 15:54
Průjezd radotínskou osadou Cikánka je od konce března bezpečnější. Před nehodovým úsekem je doplněno nové dopravní značení upozorňující na pohyb chodců ve vozovce a nastříkáno bylo i vodorovné značení, tzv. optická psychologická brzda.   Úzké údolí Radotínského potoka, kde jsou zvláště v...

Na granty přes milion

15.04.2015 15:38
Více než milion na sport a kulturu rozdělila Městská část Praha 16 ze svého rozpočtu na rok 2015 mezi projekty z oblasti sportu, kultury a volnočasového vyžití především dětí a mládeže.   Přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury...
V Radotíně se pořádá řada kulturních podniků, které se většinou odehrávají nedaleko Berounky, na náměstí Sv. Petra a Pavla a v blízkém okolí. Změnit by ho měl zcela unikátní projekt s názvem „Místo u řeky“, jehož rozloha zabírá 2658 m2. Radotínská radnice vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele...

Popelnice jsou pod zemí

19.02.2015 12:42
Na pěti místech v Radotíně se postupně objevily hluboké výkopy, které ale poměrně rychle nahradily malé kovové budníčky, prozatím pečlivě obalené fólií. Jedná se o podzemní velkobjemové kontejnery na tříděný odpad, které nahradí současná stanoviště určená pro sběr těchto...
V tomto roce byl na granty vyčleněn 1 mil. Kč, tedy o 150 tisíc Kč více než v loňském roce.   Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 121/2015 ze dne 28. ledna 2015 vyhlásila pravidla pro udělení grantů pro rok 2015. Grantová pravidla pro udělení grantů  na rok 2015 se...
Silniční můstek přes Radotínský potok v ulici Prvomájová se opravoval od 15. září. Ten den, ještě za obousměrného provozu, firma BM Construction spol. s r.o. začala bourat jeho narušené krajové části. Posléze, když byly vedle říms bourány již i konstrukce zábradlí, zde došlo k dočasné úpravě...
Díky jednání představitelů dotčených městských částí, pražského Magistrátu, Policie ČR a silničního správního úřadu k situaci, která vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská a Mezichuchelská, které proběhlo 18. listopadu, se o více než týden zkrátil termín výše zmíněného dočasného...

Další barevný podchod

23.11.2014 13:48
Po velkém úspěchu zářijového Graffiti Jamu, který proměnil nevábný podchod radotínského nádraží v otevřenou galerii, v říjnu roběhlo jeho další pokračování. Tentokrát dostali sprejeři k dispozici podchod pod dráhou, který spojuje ulice Ke Zděři a U starého stadionu.  Ohlasy na novou podobu...

Místo u řeky schváleno!

09.10.2014 14:36
Projekt Místo u řeky, který navazuje na prostor mezi Berounkou, prvním stupněm základní školy a lávkou přes řeku, je výsledkem komunitního plánování, v rámci něhož se radotínští občané mohli na radničním webu a následně na dvou veřejných setkáních zapojit do rozhodování o tom, jak by měl vypadat....
Městská část Praha 16 uspěla v rámci 58. výzvy operačního programu Životní prostředí. Podzemní kontejnery jsou tak dalším úspěšným projektem v oblasti zvyšování kvality životního prostředí v Radotíně.   Předmětem podpory je vybudování 5 sběrných míst s podzemními kontejnery. „...

Nádraží bez bariér

09.10.2014 14:17
Plány na výstavbu, resp. rekonstrukci trati Praha – Beroun, tedy III. tranzitního železničního koridoru, jsou staré již mnoho let. Podle posledních informací by stavba mohla být zahájena v roce 2016 a její důležitou součástí jsou bezbariérová nádraží, rozšíření podjezdů a nové podchody....

Mobilní radnice startuje

23.09.2014 23:57
Radotínská radnice přichází s novou službou pro své občany, kteří se obtížněji dostávají na pracoviště úřadu při vyřizování svých záležitostí: projekt Mobilní radnice zahajuje již od pondělí 15. září!   V rámci dalšího rozšíření služeb Úřadu městské části Praha 16 pro veřejnost byl...
Radotínská radnice připravuje další opatření proti povodni v oblastech Šárova kola a Rymáně, možnost větší informovanosti obyvatel a pomoc vlastníkům nemovitostí při aktualizaci jejich povodňových plánů. Již zcela dokončeno je zajištění rozšířeného technického a materiálního vybavení....
Díky úspěchu Radotínských v dotačním řízení zaměřeném na životní prostředí se v této městské části výrazně zlepší svoz bioodpadu.     Podaným žádostem o podporu projektu „Separace a svoz bioodpadu“ vyhověl jak Státní fond životního prostředí ČR, tak i evropský Fond soudržnosti....
V poslední době se opět veřejně diskutuje o problematice bezdomovectví a sociálně nepřizpůsobivých občanech, o nutnosti urychleného přijetí zákona o sociálním bydlení a doplnění počtu strážníků obou policií. Co tyto tři záležitosti mají společného? Hodně.    Díky nelehké ekonomické...

Radotín má malou radnici

24.08.2014 16:16
  Zatímco v tisku se v posledních letech mluví o „malých úřadech“, tedy úsporném výkonu veřejné správy, a přitom náklady na ministerstvech a krajích neustále narůstají, v Radotíně se o tom mluví málo a radnice přitom již 5 let radikálně ořezává všechny výdaje, které nejsou nezbytně...
  Slavnostní otevření biotopu na konci června splnilo sen několika generací radotínských občanů o koupališti v městské části. Během krátké doby si nové zařízení získalo zástupce všech generací občanů.        „Konečně jsem se po 50 letech...

Jak to bude s jezery?

22.08.2014 16:53
  Jak jsme již informovali veřejnost, rozhodlo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 20.6.2013 o pořízení nové změny územního plánu lokality na soutoku Vltavy a Berounky na základě podnětu radotínské radnice a petice místních a lahovických občanů.    Z podnětu Institutu...
  V březnu 2014 jsme informovali radotínskou veřejnost o nutnosti provizorního podepření lávky přes Berounku z důvodu časově náročné přípravy a realizace opravy lávky či výstavby nové lávky. Provizorní podepření bylo realizováno specializovanou firmou JHP mosty v průběhu měsíce července....

 

Oficiální web Prahy 16 Radotín ODS Radotín na FACEBOOKu