Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

Články

V tomto roce byl na granty vyčleněn 1 mil. Kč, tedy o 150 tisíc Kč více než v loňském roce.   Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 121/2015 ze dne 28. ledna 2015 vyhlásila pravidla pro udělení grantů pro rok 2015. Grantová pravidla pro udělení grantů  na rok 2015 se...
Silniční můstek přes Radotínský potok v ulici Prvomájová se opravoval od 15. září. Ten den, ještě za obousměrného provozu, firma BM Construction spol. s r.o. začala bourat jeho narušené krajové části. Posléze, když byly vedle říms bourány již i konstrukce zábradlí, zde došlo k dočasné úpravě...
Díky jednání představitelů dotčených městských částí, pražského Magistrátu, Policie ČR a silničního správního úřadu k situaci, která vznikla po zjednosměrnění ulic Radotínská a Mezichuchelská, které proběhlo 18. listopadu, se o více než týden zkrátil termín výše zmíněného dočasného...
<< 26 | 27 | 28 | 29 | 30 >>


Přístupy: