Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Biotop předčil všechna očekávání

22.08.2014 17:43

 

Slavnostní otevření biotopu na konci června splnilo sen několika generací radotínských občanů o koupališti v městské části. Během krátké doby si nové zařízení získalo zástupce všech generací občanů
 
 
 
Konečně jsem se po 50 letech dočkala a doufám, že si to ještě užiju,“ sdělila s úsměvem členka místního Sokola s dovětkem, že musí koupaliště obejít, protože potkala spoustu známých, co dlouho neviděla. 
 
V posledním školním týdnu se uzavřela dlouhá, více jak šestiletá cesta přeměny bezpečnostně problematické lokality v blízkosti radotínské základní školy, kde stávala nefunkční čistička odpadních vod, na místo, které se naopak stává vyhledávaným cílem návštěv rodin s dětmi. Jsme rádi, že podle ohlasů drtivá většina občanů přijala biotop kladně. Koupaliště tak zapadlo do koncepce rozvoje Radotína jako spokojeného místa k životu, s širokou škálou možností volnočasového vyžití,“ říká starosta městské části Mgr. Karel Hanzlík. 
 
Biotop je zatím otevřen v režimu předčasného užívání z důvodu dokončování zázemí koupaliště. To by mělo být zcela hotovo v druhé půli srpna. Městská část má prozatím koupaliště propůjčené od hl. m. Prahy a provozuje ho prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Radotínská, která spravuje i sportovní halu. Ve správní radě Radotínské, o.p.s. jsou zástupci vedení městské části a radotínských portovních oddílů. „V režimu dočasného provozu postupně odstraňujeme všechny nedostatky a problémy, které se objevují až za provozu. Je to především otázka vstupního systému, parkovací kapacity, informovanosti řidičů o možnostech parkování na áchytných parkovištích atd. Ve spolupráci s hl. m. Prahou jednáme o odkupu pozemku v sousedství koupaliště pro účely rozšíření arkoviště,“  vysvětluje Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty a koordinátor projektu Radotínský biotop. „Od otevření koupaliště do konce července navštívilo biotop přes 24 tisíc návštěvníků, což představuje přes 750 návštěvníků na den. Ekonomika provozu je dobrá a ukazuje se, že idea přírodního koupaliště byla správná,“ doplňuje Knotek. 
 
To, že vlastní provoz biotopu bude v první fázi o získání velké zkušenosti s provozováním podobného zařízení, bylo jasné. Proto, aby byl chod zcela bezproblémový i z hlediska nejbližšího okolí, je přistupováno k dalším krokům a opatřením. 
 
V areálu školy dojde k rozšíření parkovacích stání v místě bývalého zařízení staveniště. Tato místa pak budou moci využívat učitelé, což by mělo mít i vliv na zlepšení dopravní situace v Loučanské ulici v době školního roku. Ve snaze o eliminování negativních dopadů parkování návštěvníků z celé Prahy, kteří přes opakované výzvy nevyužívají záchytná parkoviště U Ondřeje a u sportovní haly, bylo v červenci upraveno dopravní značení v celé oblasti a doplněna řada zákazů zastavení na nejproblematičtějších místech, to vše při zvýšení dozoru ze strany městské policie. Chtěl bych i touto cestou požádat občany žijící v blízkosti biotopu o shovívavost. Na všech negativních věcech spojených s provozem koupaliště se pracuje a věřím, že budou postupně odstraněny. Letošní sezóna je velkou zatěžkávací zkouškou, která bude vodítkem do budoucího provozu,“ uzavírá starosta Hanzlík.