Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Cikánka bezpečnější

15.04.2015 15:54
Průjezd radotínskou osadou Cikánka je od konce března bezpečnější. Před nehodovým úsekem je doplněno nové dopravní značení upozorňující na pohyb chodců ve vozovce a nastříkáno bylo i vodorovné značení, tzv. optická psychologická brzda.
 
Úzké údolí Radotínského potoka, kde jsou zvláště v zimě teploty o několik stupňů nižší než v okolí, kvůli nimž vozovka dříve namrzá. Navíc komunikace na vyvýšeném náspu bez širší krajnice či chodníku a nedodržování nejvyšší povolené rychlosti. To jsou hlavní důvody vyšší nehodovosti v krátkém úseku komunikace Na Cikánce spojující Radotín se Zadní Kopaninou a Ořechem. Třeba v loňské zimě zde kvůli ledovce skončil v potoce chvíli za osobním autem i městský autobus.
 
Díky těmto zjištěním a iniciativě občanů se začalo uvažovat o úpravě na této ulici, která by na problematické místo řidiče ještě více upozornila. Místní obyvatelé původně navrhovali osazení zpomalovacího prahu, to se ale už při prvotním místním šetření za účasti vedení radotínské radnice, silničního správního úřadu pro Prahu 16 a zástupce Policie ČR ukázalo jako problematické – a to nejen vzhledem k místním podmínkám (dobržďování před prahem na promrzlé vozovce by mohlo způsobit další „kolizní události“), jeden z občanů, pod dopisem podepsaný, na místě hlasitě s prahem nesouhlasil, pokud by se umístil blíže jeho nemovitosti. Další nesouhlas přišel od Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která zpomalovací práh nedoporučila s ohledem na nevhodnost umístění a komplikaci pro provoz BUS MHD.
 
Proto jako kompromis byla navržena úprava a doplnění stávajícího dopravního značení včetně pruhů na vozovce. Díky odsouhlasení všemi dotčenými je od konce března dosavadní dopravní značka IP 25 (zóna) při vjezdu do osady Cikánka doplněna o symbol jiného nebezpečí a nápis „chodci ve vozovce“ a umístěno nové značení A 8 a E 6 (nebezpečí smyku za mokra) před zatáčkou v osadě v obou směrech. Dále je vyznačeno vodorovné značení V 18 (optická psychologická brzda) při vjezdu do Cikánky, opět z obou směrů.
 
Tím ale iniciativa radnice nekončí, plánují se další úpravy v osadě ze strany Městské části Praha 16 – například náhrada stávajícího nevyhovujícího přístřešku na zastávce BUS MHD ve směru k cementárně Radotín a osazení stejného, jaký je ve směru k Zadní Kopanině. Navíc by mělo dojít k úpravě celého nástupního prostoru včetně vhodnějšího umístění kontejnerových stání na tříděný odpad, na to už je připravena jednoduchá studie pro realizaci.  
 
Ing. Pavel Jirásek