Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

Další barevný podchod

23.11.2014 13:48
Po velkém úspěchu zářijového Graffiti Jamu, který proměnil nevábný podchod radotínského nádraží v otevřenou galerii, v říjnu roběhlo jeho další pokračování. Tentokrát dostali sprejeři k dispozici podchod pod dráhou, který spojuje ulice Ke Zděři a U starého stadionu. 
Ohlasy na novou podobu nádražního podchodu byly vesměs kladné – a to kupodivu napříč generacemi. Tvůrcům se evidentně podařilo prokázat, že i díla vytvořená spreji mohou být uměním, které setře neosobní zpustošený výraz  veřejného prostranství. Proto se Městská část Praha 16 rozhodla iniciovat další podobnou akci.
Podchod pod dráhou, který je v blízkosti skateparku, znají zástupci streetartové subkultury velmi dobře, skate a sprej k sobě patří. S myšlenkou dát barevnější tvář i zmíněnému místu oslovil radotínský zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek jak jeho majitele,  správu železniční a dopravní cesty (SŽDC), tak i organizátora původní akce, Klub Radotín o. p. s. Proxima Sociale. Domluva se podařila, nízkoprahový klub se opět ujal organizace a SŽDC tentokrát plně převzala pokrytí nákladů (v září se finančně spolupodílela i Městská část Praha 16).
Sprejeři dostali spreje a plochu k tvorbě v sobotu 18. října mezi 9. a 19. hodinou. Výmalby podchodu se zúčastnilo osm nejlepších umělců z celé České republiky. „Jelikož podchod je menší a situovaný v méně rušné části Radotína než ten na nádraží, byla  organizace celé akce méně náročná a byl zde prostor uspořádat Graffiti Jam pro patnáct mladých umělců. Ti si tak mohli pod  vedením jednoho z hlavních umělců vyzkoušet tvorbu graffiti na dřevěných deskách,“ dodává Bc. Barbora Hrychová, DiS., jedna z organizátorek z Klubu Radotín.