Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Dopravní úpravy pro chodce a cyklisty

16.11.2015 13:52
V Radotíně tento podzim proběhly nebo jsou připraveny úpravy komunikací, které by měly zvýšit bezpečnost chodců a usnadnit cyklodopravu. Jedna z nich se týkala chybějícího propojení chodníků ve Vrážské ulici, další dvě cyklistické trasy směrem na Černošice.
 
Díky podnětu Městské části Praha 16 se po letech podařilo vyřešit nedostatečné zabezpečení chodců ve Vrážské ulici mezi křižovatkami s ulicemi U Jankovky a Prvomájová (výjezd z tunýlku pod železniční tratí). Nová dopravní opatření, které zde instalovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), tu podél oplocení firmy STAHL vytvořily nový koridor pro chodce. TSK je mohla realizovat i díky projektu BESIP, z něhož je možné financovat drobnější, lokální úpravy důležité pro bezpečnost chodců.
 
Během posledních dvou zářijových dnů se tak podařilo instalovat sloupky, které spolu s vodorovným značením chrání trasu pro pěší. Ta vede přímo u plotu – není vyvýšena nad vozovku, takže nejde o chodník. Zde to však nevadí, protože ochranu tvoří nejen samo dopravní opatření, ale i parkující auta, která koridor od frekventované silnice dostatečně izolují. Směrem do ulice U Jankovky je instalován pruh ozvučného nástřiku (při nájezdu na něj kola auta drnčí). Navíc zde byla nastříkána „zebra“, kterou posílil jeden city blok (betonové svodidlo).  Vozidla, která vjíždějí z vedlejší ulice do křižovatky, mají díky tomu lepší výhled a nemusí se vyhýbat autu zaparkovanému mimo stání. Pro parkování je vyhrazeno 19 kolmých stání, která jsou nyní vyznačena vodorovným značením.
 
Další stavební práce by měly usnadnit pohyb „kolařům“. A1, jedna z nejfrekventovanějších pražských cyklotras, má dostat asfaltové propojení i v místech, kde byl její povrch doposud zpevněn jinými materiály. Část, kterou financuje Městská část Praha 16, je již hotová: 23. října se na panelovou cestu, která vede od cesty kolem dešťové usazovací nádrže na Rymáni k Berounce, pokládal asfaltový povrch. Práce, kterou prováděla firma Šlehofer, přišla Radotín na 398 418 Kč bez DPH. 
 
Další navazující úsek, který propojuje již upravenou vozovku s částí na černošickém katastru, zadávala TSK. Výběrové řízení vyhrála firma Čermák a Hrachovec. Ta zde bude muset uložit všechny vrstvy vozovky, čemuž bude také odpovídat cena, která by se měla pohybovat kolem dvou milionů Kč.
 
Poslední nezpevněná část obepíná areál Biotopu Radotín. Propojení dlážděné části pod hřbitovem a ulice K Lázním by mělo být rovněž pokryto asfaltem, zatím však je tato etapa v procesu stavebního řízení a stavební práce se tu předpokládají až na jaře 2016. 
I tady bude zakázku zadávat Technická správa komunikací hl. m. Prahy.