Horymír a masopust...

27.02.2017 12:08

… to bylo silné lákadlo!

Přesto, že odjezd Horymíra s družinou z Radotína vždy posouvá akci „k ránu“, věrní nadšenci a mnozí další přece jen v počtu zhruba sto na půl devátou v sobotu 25. února před radnici dorazili. A početný zástup dvaceti koní, to i se Šemíkem, byl naopak rekordem, pokud se koňské účasti týče.

Po krátkém úvodu, který obstaral radní MČ Praha 16 Ing. Petr Binhack, došlo na slavnostní uvítání legendárního hrdiny a jeho ekipy starostou MČ Praha 16 Mgr. Karlem Hanzlíkem. Ten také přečetl poselství, které Horymír již tradičně vezl starostovi v cílovém místě, v Neumětelích. Vojvoda ve své srdečné odpovědi potěšil mimo jiné oblíbenou básničkou a pak došlo na slavnostní přípitek, kdy starosta připil Horymírovi a všem jezdcům ke šťastné a úspěšné cestě.

A kudy sem přijel? Od Koruny zamířil přes sídliště k dráze, kde se podařilo vystihnout chvíli bez vlaků. Že by se na Výpadové náhodně přetrhla šňůra automobilů, už ale nehrozilo, proto byla potřeba pomoc městské policie, která auta udržela, dokud Horymírovým náměstím neproběhla poslední maska. 

U radnice na všechny medvědy, medvědáře, povětrnice, bludičky, houby, skřítky i batmany už čekalo nemálo veselíchtivých hostí. Stánky s masopustními pochutinami byly dávno v obležení, pivo, medovina, horké víno i mošty tekly proudem a pódium i jeho nejbližší okolí ovládlo Gaudium, aby ho (i diváky) mohlo připravit na příchod nejmenších účinkujících – dětí z Petrklíče, které si zpěvem a tancem vysloužily sladké šišky, a žáčků z Mateřské školy Praha – Radotín; těm zase nechyběla mohutná taneční i zpívaná podpora celého pedagogického sboru.

Hned po nich na pódium vtrhla neznámá povětrná ženština, ze které se po odmaskování vyklubal celkem dobře známý radotínský starosta. Ujal se nelehké úlohy ocenit jednotlivé masky. Protože trofeje byly výhradně plyšové, dočkaly se jich jen děti – a dospělí jim nezáviděli. 

Nakonec se k mikrofonům dostal Staropražský kabaret Petra Kubce a jeho partnerky – a hrál k hodokvasu. Hrál by i k tanci, ale klobásy a prdelačka měly v tu chvíli větší přitažlivost, než sebedupanější odzemek. Navíc se po nasycení dalo krásně toulat kolem řeky, kde už v teplém poledním vzduchu zaznívaly první tóny jara.

Tou dobou byl Horymír s celou svou věrnou družinou někde v polovině své pouti, kterou si užívali jezdci i jejich oři. Neumětelští občané v čele se starostou Luďkem Kuniakem se hrdiny a jeho doprovodu dočkali před pátou hodinou odpolední, kdy Horymír dovedl svůj jezdecký lot na obvyklé místo do parku před kostelem Sv. Petra a Pavla. Asi šedesát místních připravilo svému vojvodovi vřelé uvítání a odměnilo projevy starosty i Horymíra, stejně jako poselství starosty Radotína, mohutným potleskem. Po přípitcích, i zde pradávným slovanským nápojem, medovinou, Horymír položil věneček k pomníku legendárního Šemíka. A mezi dalším povídáním a připíjením zaznělo: Napřesrok z Neumětel do Radotína!

Krátký ceremoniál zakončila, podobně jako v minulých letech, fanfára na zahájení jezdecké sezóny, kterou přednesl jako již obvykle trumpetista Otakar Procházka.
Zatímco vladykova jízda vyrazila na cestu k Neumětelům, scházel se v chladném jasném ránu nad parkem na náměstí Osvoboditelů velký masopustní průvod plný barevných masek. Dospělé maskované dodal především divadelní spolek Gaudium, menší maškary byly hlavně ze školky a školy Petrklíče, z turistického oddílu a nechyběli ani radotínští dobrovolní hasiči všeho věku – jejich historický vůz navíc jel v čele průvodu celou cestu až k radnici, kde pak parkovat k velké radosti menších i větších kluků.