Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Kritický stav lávky v Radotíně

22.08.2014 16:51

 

V březnu 2014 jsme informovali radotínskou veřejnost o nutnosti provizorního podepření lávky přes Berounku z důvodu časově náročné přípravy a realizace opravy lávky či výstavby nové lávky. Provizorní podepření bylo realizováno specializovanou firmou JHP mosty v průběhu měsíce července. Po předání stavby  byly částečně odstraněny betonové zábrany na obou koncích lávky a umožněn snadnější průchod pro cyklisty a maminky s kočárky. Na jednání s náměstkem primátora hl. m. Prahy Ing. Vávrou bylo dohodnuto, že Magistrát hl. m. Prahy převezme do svoji gesce jak přípravu, tak realizaci opravy či výstavby nové lávky, včetně zpracování projektové dokumentace, vyhlašování výběrových řízení i financování stavby.


Ing. Milan Bouzek
zástupce starosty pro oblast výstavby