Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Měřící zařízení na lávce

23.02.2018 14:03

Po havárii trojské lávky zadala Městská část Praha 16 mimořádnou prohlídku lávky přes Berounku. Její součástí je návrh na taková opatření, aby stávající lávka mohla být v provozu až do dokončení výstavby nové lávky (předpokládá se cca v roce 2020).

 

Hlavní navržená opatření:

  • Zamezit vjezdu motocyklů a lávku používat pouze jednotlivými osobami.

  • Zakázat vstup na lávku při rychlosti větru větší než 10 metrů za sekundu.

  • Rozšířit provizorní zabezpečení o zpevnění nosného průvlaku mostovky.

Zúžení prostoru pro vstup na lávku tak, aby ji mohly využívat pouze jednotlivé osoby, včetně umístění výstražné tabule, již bylo provedeno. 
 

V uplynulém týdnu bylo na lávku instalováno výstražné zařízení, které v případě překročení povolené rychlosti větru rozsvítí výstražné červené světlo signalizující zákaz vstupu na lávku.