Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Mobilní radnice startuje

23.09.2014 23:57
Radotínská radnice přichází s novou službou pro své občany, kteří se obtížněji dostávají na pracoviště úřadu při vyřizování svých záležitostí: projekt Mobilní radnice zahajuje již od pondělí 15. září!
 
V rámci dalšího rozšíření služeb Úřadu městské části Praha 16 pro veřejnost byl dlouhodobě připravován projekt tzv. Mobilní radnice, jehož hlavním smyslem je pomoci těm občanům, kteří se kvůli svému věku či zdravotnímu postižení obtížněji dostávají na pracoviště úřadu při vyřizování svých záležitostí. 
 
Od 15. září 2014 začne služba fungovat a je zacílena na handicapované občany (ZTP) a osoby 75leté a starší, a to v první fázi pouze pro území Radotína. Koncem roku 2014 bude dosavadní provoz vyhodnocen a rozhodnuto o jeho úspěšnosti a otázce dalšího rozšíření na širší skupinu osob nebo na území dalších městských částí (zde by však podmínkou byla jasná pravidla spolupráce s místními radnicemi).
 
Služba bude v této fázi zajišťována bez pořízení speciálních mobilních pracovišť (např. automobily s připojením k firemní síti/internetem), pouze s využitím stávajícího vozového parku.
 
Podobnou službu již některé radnice v republice mají, ale většinou v ní zajišťují pouze nejzákladnější informační a poradenské služby. My jsme se vydali jinou, složitější cestou. Do terénu za lidmi vždy vyrazí plně kvalifikovaný pracovník příslušného pracoviště znalý odborné problematiky,“ říká starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík. 
 
Pracovník na místě občanovi poradí, jak si konkrétní záležitost vyřídit, jaké doklady či dokumenty jsou potřeba. „V případě některých vybraných agend dokonce bude možné celou záležitost vyřídit na místě hned při první návštěvě, případně se úředník vrátí po vyřízení věci na úřadě. Takováto služba bude pro seniory i tělesně postižené z Radotína velkým přínosem,“ věří tajemník Úřadu městské části Praha 16 Ing. Pavel Jirásek, který je duchovním otcem myšlenky a současně odpovědnou osobou za přípravu a realizaci celého projektu. „Od radikálních úsporných opatření včetně reorganizace realizované v roce 2007 a zásadního rozšíření úředních hodin ÚMČ od května 2011 je to třetí významný krok, kterým se radnice snaží být na jednu stranu maximálně úspornou, na druhou však neustále rozšiřovat své služby a vycházet vstříc potřebám občanů,“ dodává Jirásek.
 
V první fázi je do této novinky zahrnuto 13 konkrétních činností (agend) zajišťovaných Úřadem městské části Praha 16 a 1 agenda, kterou mají na starosti Technické služby Praha - Radotín. 
 
Služby (agendy) zahrnuté do projektu Mobilní radnice agenda ověřování 
 • místní poplatky ze psů
 • zábory veřejného prostranství
 • poradenství a pomoc při stěhování do domů s pečovatelskou službou
 • agendy evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy)
 • sociální poradenství (dávky, pěstounská péče, sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník)
 • pomoc při žádání o sociální dávky na Úřad práce ČR 
 •  poradenství pro stavebníky
 • vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce postižené na zdraví
 • vydání rybářského lístku
 • kácení dřevin rostoucích mimo les (poradenství a pomoc při vyplnění žádosti)
 • povodňové plány nemovitostí
 • ubytování v Rekreačním zařízení v Chrobolech
 • agenda pronájmu hrobových míst
 
Kde službu vyžádat
Kancelář úřadu ÚMČ Praha 16
pracoviště náměstí Osvoboditelů 21/2a, kancelář č. 17
kontaktní osoby: Kateřina Drmlová, Ing. Pavel Jirásek, Bc. Petra Mrázková
telefon: 234 128 201   
e-mail: mobilniradnice@praha16.eu