Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

Nádraží bez bariér

09.10.2014 14:17
Plány na výstavbu, resp. rekonstrukci trati Praha – Beroun, tedy III. tranzitního železničního koridoru, jsou staré již mnoho let. Podle posledních informací by stavba mohla být zahájena v roce 2016 a její důležitou součástí jsou bezbariérová nádraží, rozšíření podjezdů a nové podchody.   
 
Trať je celostátně důležitá, neboť III. koridor České republiky prochází od hranice se Slovenskem (směr od Žiliny) přes Ostravu, Přerov a Prahu dále směrem na Plzeň, Cheb a Německo (Norimberk). Zatímco na mnoha úsecích je již dávno rekonstrukce trati hotova, mezi Prahou a Berounem si prošla několika náročnými stádii příprav.
 
Nejprve byla vedena povrchově, ale pro příliš mnoho komplikací při projednávání (zejména z hlediska životního prostředí a hlukové zátěže) měla být prakticky celá zanořena do země. V plánech projektantů vznikl záměr vybudování téměř 25kilometrového raženého tunelu, který by začínal v pražských Hlubočepích (za Barrandovským mostem), u Malé Chuchle se do něj měla napojit trať vedoucí z Krče a tunel byl ukončen až těsně před Berounem. 
 
Tunel by vyřešil mnoho komplikací při přípravě i samotné realizaci trati, včetně hlukové zátěže údolí Berounky, a zásadně zrychlil provoz na trati (z dnešních 70-100 km/h až na rychlost 250 km/h), avšak náklady na jeho výstavbu a otázka bezpečnosti při mimořádných událostech mu zatím vystavily stopku. Investor akce, státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), se doslova vrátil „zpět na zem“, bohužel několik let příprav tím bylo promarněno…
 
Nynější plány by měly z místního pohledu vyřešit zejména obrovskou bolest všech nádraží: nejsou bezbariérová, takže vozíčkáři, rodiče s kočárky či hůře se pohybující senioři mají zapovězeno rychlé a komfortní spojení do centra Prahy a musejí se spoléhat na autobusy. Zatímco v některých stanicích to šlo, třeba v Radotíně opakovaně správce trati odmítl osadit jako provizorní opatření pojízdné rampy (resp. „kolejničky“) na stávající schodiště. „O tuto úpravu jsme dopisem starosty požádali a dostali odpověď, že to kvůli předpisům pro bezbariérový přístup (rampa o sklonu 8 %) není technicky možné,“ říká 2. zástupce starosty MČ Praha 16 Ing. Milan Bouzek. Všem tedy nezbývá než počkat na samotnou modernizaci trati, díky níž bude radotínské nádraží osazeno hned trojicí výtahů (první u nádražní budovy, druhý u 2. nástupiště a poslední u schodiště u parkoviště P+R).
 
Díky modernizaci pak vznikne i zcela nový podchod pro pěší mezi ulicemi Na Betonce a Vrážskou (ústící u obchodů) s odbočkou (rampou) na 2. nástupiště, kterou si místní radnice vymínila. Toto spojení bude vybudováno jako náhrada stávajícího železničního přejezdu v ulici Na Betonce, který musí být kvůli koridoru zrušen. V návaznosti na to bude rozšířen tunýlek pod tratí v Prvomájové ulici na vozovku o šíři dvou jízdních pruhů a 1,5metrový chodník. A aby byl do oblasti tzv. Benátek zajištěn příjezd i v případě povodní, požaduje radnice zahrnout do stavby koridoru prodloužení protipovodňových opatření ve Vrážské ulici právě až za tunýlek (dnes končí u ulice U Jankovky). 
 
Velkým otazníkem je i nadále vybudování nové zastávky u Sídliště, kterou radnice dlouhodobě prosazovala. „Protože její realizace by znamenala výstavbu čtyř souběžných kolejí místo dosavadních dvou, nemalé prostorové úpravy a po dokončení rovněž mnohem vyšší dopravní zátěž v okolí včetně třeba celodenního parkování vozidel řidičů, kteří mají Radotín jen jako tranzitní stanici při cestě do centra Prahy, radotínská radnice již na nové zastávce netrvá,“ vysvětluje zástupce starosty Bouzek. Konečné rozhodnutí je tak v rukou SŽDC a organizace ROPID – Regionálním organizátorovi Pražské integrované dopravy. 
Součástí výstavby koridoru jsou i protihluková opatření, jejichž rozsah se ještě upřesňuje.
 
Špatnou zprávou na závěr je, že stavba nezačne ani v roce 2015, jaký byl několikátý plánovaný termín zahájení. Kvůli dodatečným požadavkům Městské části Praha – Velká Chuchle na přesunutí chuchelské zastávky k rušenému přejezdu se práce mezi Smíchovem a Radotínem nezahájí dříve než v roce 2016.