Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Návštěva z Burglengenfeldu

06.04.2018 18:36

Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna hostil Radotín návštěvu z partnerského města Burglengenfeld. Dvoudenní studijní cestu absolvovalo celkem 16 německých přátel z Bavorska v čele se starostou Thomasem Geschem a dalšími pracovníky tamější radnice. 

Burglengenfeld leží v malebné krajině Horní Falce, nedaleko Řezna (Regensburgu). Partnerské styky s Burglengenfeldem byly navázány již v roce 1990, nicméně právní rámec získaly až uzavřením smlouvy o partnerství roku 1992. Kromě existence cementárny tak dnes obě města spojuje více než 25leté přátelství a kromě toho velmi čilý stavební ruch. 

Dvoudenní studijní cesta provedla německé přátele Radotínem současným, tak i budoucím (součástí programu byly prezentace budoucího Centra Radotín, rekonstrukce železniční trati a nádraží, bazénu či víceúčelového Centra Koruna). 

Součástí programu byla vycházka po Radotínu a delegace tak v reálu navštívila jak ta místa, o nichž slyšela během prezentace, tak i jednotlivá zařízení, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 16. Podařilo se tak navštívit knihovnu, obě budovy místní základní školy, probíhající stavbu školní auly a bazénu, biotop, místo u řeky, lávku, sportovní halu, dům s pečovatelskou službou, technické služby a sběrný dvůr, hasičskou stanici či Kulturní středisko v domě „U Koruny“ i místní sokolovnu.