Novinky v parkování

07.09.2016 13:58

Centrum Radotína je dlouhodobě zatěžováno odstavováním vozidel obyvatel mimo Prahu 16, kterým lokalita kolem vlakového nádraží slouží jen jako přestupní bod na pražskou hromadnou dopravu. Místní radnice nyní pomůže nejpalčivější problémy vyřešit. 

O tom, jak složitou záležitostí je „doprava v klidu“ ve středu Městské části Praha 16, svědčí kontinuální sledování, šetření v terénu a projednávání variant nejen na úrovni městské rady, ale rovněž specializované Dopravně bezpečnostní komise, kde se žádnému jinému tématu od roku 2010, kdy byla založena, nevěnuje více pozornosti. 

Z několika vypracovaných možností nakonec byla jasnou většinou zainteresovaných zamítnuta ta, že by se v Radotíně pouze rozšířil systém parkování známý z centra Prahy, tedy zóny placeného stání. Ty by sice nepochybně vedly k výsledku a vytěsnění řady vozidel parkujících v pracovní dny od rána do večera v nejbližších ulicích vlakové stanice, ale také by byly neúměrnou finanční zátěží pro občany a podnikatele (stejně vysoké ceny parkovacích karet jako v centru Prahy) i pro samotnou radnici (desítky nových dopravních značek, nutnost přijmout nové zaměstnance, zajistit pro ně prostory a technické vybavení). 

Druhou zvažovanou variantou bylo zavedení omezeného režimu parkování ve vybraných oblastech, například časově omezeného stání, které dlouhé roky úspěšně funguje například v části Vrážské ulice (místo kdysi zvažovaného parkovacího automatu). Pro místní obyvatele by ale i to bylo nemalým zásahem do možnosti dlouhodobě parkovat před svým domem či v jeho nejbližším okolí. 

Proto v I. etapě nového systému nakonec zvítězila jiná, technicky i organizačně mnohem jednodušší alternativa. Od září 2016 se rozšíří parkování „na kotouče“, tedy stání časově omezené na nejvýše 1 hodinu, ve Vrážské ulici od železničního přejezdu až za supermarket Billa. Druhým opatřením je zavedení 4 úseků vždy o dvou parkovacích místech za sebou (celkem tedy 8 stání) ve Věštínské ulici od Vrážské až po Matějovského ulici – všechna místa budou ve známém režimu K+R (od pondělí do pátku během dne maximální doba stání 10 minut) a budou určena pro krátkodobé nákupy či zásobování provozoven. Ostatní parkovací místa ve Věštínské ulici budou nadále ve "volném" režimu bez regulace či časového omezení. 

Poslední viditelnou změnou v lokalitě „před nádražím“ bude přesun parkovacího pásu v Matějovského ulici od cukrárny k zámečnictví z pravé na levou stranu, což mj. přinese další parkovací stání navíc. Všechny tyto úpravy v systému dopravy v klidu by měly být realizovány již v září. 

To „za nádražím“, tedy od zastávky směrem k Prvomájové ulici, vznikl již letos na jaře nový prostor pro parkování vozidel (tedy to, co řidiči znají jako „odstavnou plochu“ z náměstí Osvoboditelů pod supermarketem Albert). Je situován vedle dosavadního placeného parkoviště P+R a vytváří místo pro parkování minimálně stejného počtu aut jako na sousedním parkovišti.

A ještě jedna drobná změna v parkování bude v Prvomájové ulici přímo u Radotínského potoka – 3 parkovací stání nejblíže mateřské škole budou v pracovních dnech vyčleněna právě pro krátkodobé parkování vozidel-rodičů, kteří vozí děti do MŠ vozem a dosud buď odstavovali své plechové miláčky na nevhodných místech přímo u vjezdových vrat, nebo těžko hledali volné místo u nového sídliště.  

Radnice bude dopad všech novinek sledovat pod drobnohledem a po jejich vyhodnocení počítá s dalšími dílčími úpravami na dalších frekventovaných místech v Radotíně.