Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Oběti války byly uctěny u obnoveného pomníku

05.05.2017 12:46

První slavnostní příležitost se u nově zrekonstruovaného pomníku na náměstí Osvoboditelů v Radotíně konala v pátek 5. května, pár týdnů po kompletním dokončení nové dlažby a úpravě okolí.

Památník pod budovou „U Koruny“ byl od října 2016 postupně rekonstruován. Pietní místo bylo nově zadlážděno do rámu z žulových desek, nově nasvíceno, zmizely již dlouho nevyužívané konstrukce i okolní nadbytečné asfaltové chodníčky, které nahradila zeleň. 

Specializovaná firma rozebrala kamenný monolit obětem 1. světové války a odborně jej zrestaurovala v kamenické dílně. Obnoven byl též pomník obětem 2. světové války, který stojí na samostatné podestě v popředí. Černá deska, která se zbytkem vůbec neladila, byla nahrazena sliveneckým mramorem (v němž je vytesán i monolit).

Poslední úpravy dlažby od pomníku k hlavní ulici byly dokončeny několik týdnů před pietním aktem konaným na památku padlých, kteří obětovali své životy ve dnech Květnového povstání českého lidu v roce 1945, ale i těch, co bojovali za svobodu a padli v průběhu obou světových válek. Vzpomínková událost se bohužel nesetkala se zájmem širší veřejnosti, a tak věnce kladené starostou Mgr. Karlem Hanzlíkem a jeho zástupcem Mgr. Miroslavem Knotkem sledovala jen hrstka přihlížejících mj. z řad Úřadu městské části Praha 16 a radotínské Letopisecké komise.

Zástupci radnice uctili též trojici hrdinů z řad vlasovců, kteří padli v boji o Radotín. Ti mají vyhrazeno čestné místo na starém radotínském hřbitově v ulici Nad Berounkou. Na počest všech padlých v bojích přímo v Radotíně byly již o den dříve umístěny věnce též ke všem dalším památníkům, pomníčkům a válečným hrobům.