Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Odblokovaný Kontrolní výbor

15.05.2019 11:04

Zastupitelstvo městské části Praha 16 zvolilo na svém mimořádném zasedání konaném dne 13. května 2019 předsedu Kontrolního výboru a schválilo i další personální změny ve výborech zastupitelstva. Upravoval se i Jednací řád, občanům bude nově na každém jednání tohoto sboru předem dán jasný čas k vystoupení v celkové délce 30 minut. Obojí zajistilo místní sdružení ODS, neboť opozice nebyla schopna se domluvit či hlasovala proti návrhům.

 „Ještě nikdy v historii radotínského zastupitelstva se nestalo, že by se jím zřízený Kontrolní výbor nebyl schopen sejít tak dlouhou dobu – patová situace trvala již od říjnových voleb, tedy celých 7 měsíců,“ říká předseda místní ODS a starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík. „Situace byla vážná, a tak jsme museli zasáhnout my a paralyzovaný výbor oživit a provést i další změny ve výborech.“ 

Přitom situace po volbách, v nichž ODS drtivě zvítězila a opoziční sdružení získala jen 3 z 15 mandátů, se nejprve zdála zůstat bez zásadních změn. Vítězná strana opět dala opozičním uskupením k dispozici posty předsedů obou klíčových výborů zastupitelstva – finančního a kontrolního. Zatímco Finanční výbor od té doby funguje bez problémů, Kontrolní výbor se od voleb nesešel ani jednou. Důvod? Zvolenému předsedovi Luďku Sedlákovi (Společně pro Radotín) se nelíbilo, že do výboru nebyli zastupitelstvem zvoleni všichni lidé, které si zde přál – přitom z vládnoucí ODS zde byl pouze jediný zástupce ze sedmi členů! V prosinci 2018 se Luděk Sedlák rozhodl rezignovat. 

Zastupitelstvo mělo nového předsedu Kontrolního výboru zvolit na svém nejbližším řádném zasedání v březnu 2019. Starosta Hanzlík nabídl tento post poslednímu z opozičních zastupitelů Janu Matěji Rakovi. Ten funkci nepřijal, ale ani neodmítl a vzal si čas na rozmyšlenou. Po 14 dnech se rozhodl nabízený post nepřijmout.

Protože opozice (Společně pro Radotín a Piráti) se nebyli do konce dubna schopni dohodnout na dalším postupu, do hry vstoupila radotínská ODS a situaci začala řešit – výsledkem je zvolení zastupitele Viktora Krištofa (ODS) novým předsedou Kontrolního výboru, dovolení Luďka Sedláka (Společně pro Radotín) jako řadového člena tohoto výboru a zvolení Vojtěcha Haroka (ODS) řadovým členem Finančního výboru. „Odblokovali jsme patovou situaci, kdy opoziční zastupitelé opakovaně odmítli vést Kontrolní výbor, který je složen hlavně z odborníků a radotínských občanů. Nového předsedu jsem vyzval k co nejrychlejšímu svolání výboru a zahájení jeho standardní činnosti,“ dodává starosta Hanzlík.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva 13. května byla schválena také další zásadní úprava, a to Jednacího řádu zastupitelstva. Nově je do něj vložen speciální bod k dotazům občanů, který bude zařazován vždy pevně na určitou hodinu (zpravidla 2 hodiny po začátku jednání) a v rámci něhož budou mít občané možnost vystoupit s jakýmkoli příspěvkem. Ten bude omezen pouze časovým limitem 3 minut a celkovou délkou bodu 30 minut. „Absurdní na tom je, že pro zařazení nového práva pro veřejnost souhlasili pouze zastupitelé zvolení za ODS. Všichni tři opoziční zastupitelé zvolení za Piráty a Společně pro Radotín, kteří opakovaně zmiňují transparentnost a rozšiřování práv občanů, hlasovali proti či se zdrželi hlasování,“ podivuje se radotínský starosta. 

Novinka bude poprvé zařazena do nejbližšího řádného jednání zastupitelstva, jež se koná 10. června 2019 od 17.00 hodin v Kulturním středisku Radotín.