Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Oprava lávky v Prvomájové

02.09.2015 11:19
 
Po loňské opravě silničního mostku přes Radotínský potok v ulici Prvomájová přikročila letos Městská část Praha 16 k obdobné investiční akci – opravě vedlejší lávky pro pěší. Ta byla zahájena ve čtvrtek 5. srpna – od tohoto dne bude po dobu prázdnin také tento přechod přes potok uzavřen.
 
 Při stavebním průzkumu lávky bylo totiž zjištěno mnohem rozsáhlejší poškození jejího tělesa, než se původně předpokládalo – nosné ocelové profily jsou do hloubky zkorodované a vzhledem k chybějícím dilatačním spárám mezi samotnou lávkou a pevným břehem se v místě napojení vytvořily hluboké trhliny, které již nezasahují jen asfaltový povrch, ale i betonový základ. Proto dojde k sejmutí celé lávky.
 
Ze stávajících konstrukcí bude zachováno pouze zábradlí, které projde repasí a vrátí se zpět. Nejprve však bude muset zhotovitelská firma opravit břehové základy, na které pak, přes odizolovanou dilataci, napojí nové těleso lávky, do jehož říms usadí opravené zábradlí.
 
Veškeré práce byly opět svěřeny firmě BM Construction spol. s r.o., která byla vybrána na základě poptávkového řízení, v němž nabídla nejnižší cenu: 453.535,40 Kč bez DPH.
 
Dopravní opatření
 
Po celé prázdniny bude uzavřen nejen samotný mostek pro pěší, ale samozřejmě i navazující přechod směrem k mateřské škole na nám. Osvoboditelů (která je v létě uzavřena, provoz školek zajišťuje pracoviště v Býšovské ulici). Chodci mohou využít nejbližší přechody – v ul. Pod Klapicí a na nám. Osvoboditelů proti ulici Na Výšince.
 
Probíhající stavba může v některé dny omezit i provoz v přilehlých ulicích Prvomájová a Pod Klapicí, proto prosíme řidiče o zvýšenou opatrnost při průjezdu kolem staveniště.