Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Opravený můstek přes Radotínský potok

21.01.2015 12:21
Silniční můstek přes Radotínský potok v ulici Prvomájová se opravoval od 15. září. Ten den, ještě za obousměrného provozu, firma BM Construction spol. s r.o. začala bourat jeho narušené krajové části. Posléze, když byly vedle říms bourány již i konstrukce zábradlí, zde došlo k dočasné úpravě dopravního režimu (zjednosměrnění). Celá oprava obnášela otryskání původních onstrukčních částí, jejich doplnění novým armovaným betonem (výztuž říms je ocelová), přezdění kamenných křídel můstku a osazení nového zábradlí, a to i nad potrubí, které překlenuje potok v blízkosti mostového tělesa. Upravena byla i přilehlá plocha zeleně. Rozpočet stanovený na 939 tisíc Kč bez DPH byl dodržen, stavba byla ale předána o něco později, až 5. prosince namísto původně stanoveného 15. listopadu, obousměrný průjezd se zde uvolnil 27. listopadu. Důvodem tohoto posunu byly nucené opravy železničního přejezdu a vedení objížďky přes most.