Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

Popelnice jsou pod zemí

19.02.2015 12:42
Na pěti místech v Radotíně se postupně objevily hluboké výkopy, které ale poměrně rychle nahradily malé kovové budníčky, prozatím pečlivě obalené fólií. Jedná se o podzemní velkobjemové kontejnery na tříděný odpad, které nahradí současná stanoviště určená pro sběr těchto odpadků.
 
Jejich zbudování je možné díky úspěchu projektu Městské části Praha 16 v rámci 58. výzvy operačního programu Životní prostředí. Zvládla se i urychlená příprava celé stavební akce a tak mohla radnice počítat s devadesátiprocentním pokrytím nákladů z peněz fondu, z radotínského rozpočtu jde zbývající desetina – ze smluvní ceny 6 943 176 Kč bez DPH.
 
Pod zemí jsou nyní „popelnice“ na pěti místech – tři stanoviště mají sestavy pro papír, sklo a plast: na náměstí Osvoboditelů mezi nákupním centrem a ulicí Na Betonce, na Sídlišti poblíž restaurace Na Výšince a na Horymírově náměstí; další dvě mají i podzemní nádobu na tetrapakové obaly: na Sídlišti naproti zdravotnickému zařízení (na místě, kde dosud stály popelnice na směsný odpad) a v Prvomájové ulici u křižovatky s Vinohrady.
 
Jak jsme již informovali, vzhledem k tomu, že společnost EKIS narazila na dvou místech v průběhu hloubení výkopu na kabelová vedení umístěná jinde, než byla zakreslena, došlo k 24. listopadu k přerušení běhu lhůty realizace díla. Ta se znovu rozběhla 19. ledna a od tohoto data by do 40 dní mělo dojít k předání stavby.
 
Na 17. února byla svolána schůzka s Pražskými službami a zástupci Magistrátu hlavního města Prahy. Na ní by se měl dohodnout nový svozový systém i to, ze kterých míst zmizí kontejnery nad zemí.  Teprve poté (samozřejmě po kolaudaci) bude možné podepsat novou smlouvu na svoz tříděného odpadu. Dokud ta nevstoupí v platnost, budou sloužit stávající stanoviště.