Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Prezentace Centra Radotín

22.01.2018 22:53

Veřejné projednání záměru výstavby Centra Radotín zaplnilo v pondělí 22. ledna velký sál Kulturního střediska Radotín. A diskuse, trvající téměř 4 hodiny, byla velmi zajímavá a protnuly se v ní různorodé názory lidí na budoucí podobu této klíčové radotínské lokality, jakéhosi „srdce Radotína“.

 

Za mimořádného zájmu více než 130 občanů zahájil program úvodním slovem starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík, který shrnul dlouhou historii záměru radnice: tedy posunout tuto bývalou průmyslovou část města a dnes postupně chátrající objekty a nevhodný stavební dvůr směrem do 21. století; vytvořit zde místo, kam lidé budou rádi chodit nakupovat, kde navštíví novou radnici, v níž si vše vyřídí na jednom místě, či kde bude vytvořena nová nabídka kvalitního bydlení, která v Radotíně zoufale chybí.
 

„Celý projekt je připravován delší dobu a místní úřad se snaží všechny nejasnosti a sporné body vyřešit. I to v diskusi opakovaně padlo a ukázalo se, že zapojení nezávislého odborníka Ing. arch. Petra Hlaváčka bylo výborným tahem,“ oceňuje práci bývalého ředitele Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy radotínský starosta Hanzlík. Díky jeho několikaměsíčnímu působení, trvalému tlaku radnice na změnu původního projektu (poprvé prezentovanému v roce 2013) a též změně legislativy se věci pohnuly a nový návrh zaznamenal řadu zásadních změn.
 

vyzaduji

 

Moderovaný program, v jehož rámci vystupovali i další členové samosprávy (zejména 1. místostarosta Mgr. Miroslav Knotek), projektanti, zástupci investora a architekti, byl připravený pro radotínské občany a jejich diskusní příspěvky, názory a dotazy byly stěžejním jádrem celého večera. 
 

Přestože často šlo o příspěvky zcela protichůdné, zejména v oblasti dopravy – ta zaznamenala jednoznačně největší zájem a chvílemi bouřlivou diskusi. Má být v lokalitě více nebo méně parkovacích míst? Bude jich dost pro nové i stávající obyvatele? Mají parkoviště přibýt místo plánované zeleně či na úkor až 10 metrů širokých chodníků obchodní třídy?
 

 

Dalšími diskutovanými tématy byl přesun stávající kotelny, výškovost budov, hospodaření s vodou (v rámci Radotínského potoka i s dešťovou vodou), obnova stávajících nevzhledných objektů obchodního centra a samozřejmě i doprava do centra a z něj, zejména do prostoru nově vytvořené velké křižovatky pod Korunou a dále v návaznosti na státem plánovanou optimalizaci železničního koridoru a s ní spojeným zrušením přejezdu Na Betonce.