Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Přidělené dotace 2017

03.04.2017 12:40

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XVI. zasedání dne 29. března 2017 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí. 

Ta hodnotila všech 80 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 13 žádostí, v 67 případech byla naopak doporučena.

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 014 700 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.