Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Přidělené dotace

10.04.2018 12:43

Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém XX. zasedání dne 26. března 2018 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého grantovou komisí.

Ta hodnotila všech 96 přijatých žádostí. Komise jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak navrhla, zda a v jaké výši bude dotace poskytnuta. Dotace nebyla schválena pouze u 24 žádostí, v 72 případech byla naopak doporučena. 

Částka, která byla mezi jednotlivé projekty rozdělena, činí 1 030 800 Kč. Městská část se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži.