Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

Radotín bude mít podzemní kontejnery

09.10.2014 14:31
Městská část Praha 16 uspěla v rámci 58. výzvy operačního programu Životní prostředí. Podzemní kontejnery jsou tak dalším úspěšným projektem v oblasti zvyšování kvality životního prostředí v Radotíně.
 
Předmětem podpory je vybudování 5 sběrných míst s podzemními kontejnery. „ Instalováním podzemních kontejnerů dojde ke zkvalitnění a zkapacitnění systému třídění odpadů na území MČ. Celé sběrné místo dostane kultivovanější vzhled a bude tak přispívat k čistotě. Na sběrných místech bude separován papír, sklo, plasty a tetrapak. Kontejnery budou zapuštěny do země a na povrchu bude pouze vhozová šachta. Objem každého kontejneru bude 3 m3,“ sděluje Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce starosty a koordinátor projektu a pokračuje, „původně jsme uvažovali o 7 místech. Všechny lokality jsou na nejvíce frekventovaných místech. Dvě stání budou vybudována na starém Sídlišti, dvě na náměstí Osvoboditelů (Prvomájová a Na Betonce) a na Horymírově náměstí. Dvě stání jsme zamýšleli v oblasti Mramorky a Tachovské, ale bohužel majitelé sousedních a dotčených pozemků nesouhlasili.“ 
 
Státní fond nastavil velice tvrdé podmínky pro zrealizování celého projektu. Původní standardní dobu na dokončení projektování a všechna povolení zkrátil z šesti na dva měsíce. Součástí podmínek fondu je i částečné proinvestování ještě v roce 2014. „Všechna tato omezení řešíme tak, aby se nám tento projekt podařilo zrealizovat v termínu a ve prospěch Radotína. Čas na administraci je opravdu strašně krátký,“ pokračuje Knotek. 
 
Příprava žádosti na výstavbu podzemních kontejnerů začala na jaře roku 2013. První jednání proběhla se zástupci magistrátního odboru zeleně a odpadového hospodářství o zařazení nových míst do systému svozu. Tento požadavek musí být projednán s magistrátem na základě pražských pravidel pro budování podzemních kontejnerových stání.  Následovala jednání se svozovou firmou. Příprava žádosti a vlastní podání se prodloužilo z důvodu nejasností mezi SFŽP a EU. V dubnu 2014 byla podána žádost a výsledky řízení byly známy na konci srpna. 
 
V současné době se čeká na výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby. Všechny tyto procedury musí být dokončeny do 15. října 2014. V krátké době po tomto datu by měla začít výstavba prvních stání. Postup prací bude včas oznámen občanům v daných lokalitách.