Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Radotín v předstihu zkontroluje statiku lávky

05.12.2017 13:37

Plánovaná kontrola radotínské lávky pro pěší se uskuteční o půl roku dříve, aby byla jistota, že ji bude možné používat až do té doby, než se otevře nová. Ta by se měla začít stavět v roce 2018, do té doby bude režim užívání spojnice obou břehů nastaven tak, aby nedocházelo k nárazovému zvýšení zátěže mostní konstrukce.

Lávka pro pěší, která spojuje radotínský a zbraslavský břeh Berounky, je ve svěřené správě Městské části Praha 16. Ta již po povodních v roce 2013 zadala R. Šafářovi z ČVUT kontrolu její konstrukce a na základě doporučení, která z odborného posouzení vyplynula, objednala zajištění lávky ocelovou podpůrnou konstrukcí. Dvě masivní podpěry do koryta řeky instalovala v létě 2014 firma JHP mosty podle projektu z Pontexu, s.r.o. (Celková cena činila 2.700.000 Kč).

Na jaře 2018 se měla zopakovat odborná kontrola, v reakci na pád lávky v Praze-Tróji se však radnice rozhodla nechat překontrolovat lávku již nyní. Vizuální posouzení stavu nosných částí konstrukce proběhne v sobotu 9. prosince s pomocí člunu, vysokozdvižné plošiny a horolezecké techniky.

Podpůrná konstrukce byla navržena a realizována tak, aby lávku jistila v případě náhlého porušení. Není s mostovkou přímo spojena, aby nenarušovala rozložení sil mezi ní a pylonem, lávka by na ni ale mohla dosednout, pokud by došlo k narušení nosných prvků. Samotná lávka je však koncipována tak, že vedle předpínacích ocelových lan v hlavní nosné konstrukci ji podporuje také systém závěsů vedených přes pylon. Provizorní zajištění podpůrnými pilíři je jen další pojistkou.

Veškeré tyto kroky vedení Městské části Praha 16 podniká proto, aby při zachování maximálního bezpečí udrželo spojení mezi Radotínem a protějším zbraslavským břehem. „Vnímáme, že případným uzavřením radotínské lávky by došlo pro některé spoluobčany k vážnému logistickému problému – pro pěší a cyklisty se jedná o důležitou komunikační spojnici, jelikož další možnost dostat se z jedné strany břehu Berounky na druhou je až v Lahovicích nebo v Dolních Černošicích,“ dodává k tomu radotínský starosta Karel Hanzlík a zdůrazňuje: „konstrukce lávky tady je odlišná, v Tróji se jednalo o visutou konstrukci, tak zvaný visutý předpjatý pás. U nás jsou jak vnitřní lana, tak i vnější závěsy – a před třemi lety jsme přidali i spodní zajištění.“

Na lávku se ale preventivně opět vrátí zábrany v podobě city bloků, které zamezí vjezdu motocyklů (platící zákaz totiž není tak úplně respektován), které by tudy neměly být ani vedeny. U lávky bude instalováno upozornění na to, že cyklisté by měli na lávce sesednout a ani oni, ani chodci by se na konstrukci neměli vydávat ve velkých skupinách.