Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Radotínské Smart City a rozvojové projekty

13.05.2016 15:46
Aplikace moderních technologií, jejichž cílem je maximálně zpříjemnit život obyvatelům, ušetřit jejich čas i peníze. To by mohla být jedna z mnoha populistických definic označovaných souslovím „chytré město“, neboli Smart City. Vedení Městské části Praha 16 zařazuje projekty s inteligentními rysy postupně, můžeme tedy hovořit o Radotínu jako o inteligentním městě? 
 
Moderní trend poslední doby – to jsou „chytrá města“ – Smart Cities. Výklady pojmu se liší. Jde o chytré vládnutí s využitím strategického plánování, participace a spolupráce, udržitelný rozvoj vyvážený z hlediska ekonomického, kvality prostředí, spotřeby zdrojů a kvality života. Inovace a využití moderních technologií ve všech oblastech správy a rozvoje města. 
 
Titulem Smart City se v poslední době honosí kdejaká lokalita. Radotínská radnice zařazuje jednotlivé projekty, které bychom mohli označit jako „inteligentní“. Výhodou této pražské městské části je její kontinuální vedení bez politických změn. Jaké projekty již radnice v minulých letech realizovala, které si právem zaslouží být v kategorii „smart“? 
 

Fotovoltaika (2010)

Instalace fotovoltaických panelů na střeše základní školy v Loučanské ulici. Elektrárna pokrývá spotřebu elektrické energie školy (výkon lze sledovat energie školy (výkon lze sledovat na https://elektrarna.wz.cz). Využití obnovitelných zdrojů energie má vliv i na pedagogický proces – podporuje výchovu žáků k udržitelnému rozvoji. 

Nouzová volání pro seniory (2010) 

Zavedení, podpora a rozšiřování domácích nouzových hlásičů pro seniory v jejich přirozeném prostředí. 
 

Elektromobilita (2011)

Pořízení ekologicky čistého, tichého a úsporného vozidla Peugeot iOn napájeného elektřinou. 
Na dvou místech v Radotíně byly vybudovány vždy dvě dobíjecí stanice pro elektromobily určené široké veřejnosti (na náměstí Osvoboditelů a ve Vrážské ulici). V současné době využívá ekologické vozidlo kurýr městské části, který zajišťuje spojení mezi jednotlivými radnicemi správního obvodu Prahy 16. Jde o využití moderní technologie podporující ekologickou dopravu (šetrný přístup k místu z hlediska trvale udržitelného rozvoje). 
 

Vozidla on-line (2012) 

Interaktivní mapa na https://vozidla.praha16.eu, ze které lze zjistit, kde se právě nachází stroje, které využívají Technické služby Praha Radotín k úklidu městské části. V mapě je zakreslena stopa celé trasy pětice vozidel v uplynulých cca dvanácti hodinách. Moderní technologie, která umožňuje veřejnosti sledovat vozidla například při jarním, zimním či cyklickém úklidu. 
 

Online odečty energií v obecních domech (2013) 

Instalace online odečtů energií v obecních bytech s přístupem pro jednotlivé nájemce. Jednodušší kontrola a rozpočítání nákladů v bytech na Sídlišti. 
 

Čistý Radotín (2014) 

Obnovení vozového parku Technických služeb Praha Radotín pořízením tří čisticích samosběrných strojů, které přispívají ke snížení imisní zátěže v Radotíně. Častějším úklidem se zlepšuje vzhled městské části, zároveň dochází k úspoře finančních prostředků, protože konkrétní přístroje není třeba si půjčovat. Součástí projektu bylo i získání kontejnerového vozu a kontejnerů pro sběr bioodpadu a papíru. I když je v lokalitě sběrný dvůr, který poskytuje likvidaci bioodpadu zdarma, je přesto nešvarem odkládání bioodpadu v okrajových částech Radotína. Projekt počítá s pravidelným přistavením kontejnerů po Radotíně a následným svozem bioodpadu, hlavně v nejexponovanějších obdobích. 
 

Podzemní kontejnery (2015) 

Popelnice určené pro vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plast a sklo) v pěti lokalitách v Radotíně nahradily stávající povrchové kontejnery. Došlo ke zlepšení vzhledu veřejných prostor, kde se pohybuje velké množství lidí a kde původní sběrné nádoby na tříděný odpad vypadaly nevzhledně.
 
Jana Hejrová a Miroslav Knotek