Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Radotínské zastupitelstvo schválilo prodej pozemků k "Centru"

18.11.2015 14:22
Kupní smlouvu na prodej pozemků, na nichž se v nejbližší době začne stavět první etapa Centra Radotín, schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 16 v pondělí 26. října na svém mimořádném zasedání. Po patnácti letech příprav se začne s vlastní realizací první etapy „Centra Radotín“.
 
Celkem jde o více než 6 tisíc metrů čtverečních, k nimž ve svěřené správě vykonává vlastnická práva městská část a které podpisem smlouvy přejdou do vlastnictví společnosti Residence Radotín Jedna, s.r.o. Postoupení právních vztahů vychází z již podepsané smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kterou radotínská radnice uzavřela s investorem – společností VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. ke konci roku 2013.
 
Stavební povolení k tzv. Revitalizaci Centra Radotín – Etapa A, ul. Na Betonce bylo vydáno 10. srpna 2015. První etapu tak firmy zahájí ještě letos. Půjde o komplex pěti 3 až 5podlažních bytových domů podél ulice Na Betonce, a část obchodní třídy vedoucí kolem Alberta až k potoku. Ve všech objektech vznikne 75 nových bytů.
 
Na začátku listopadu se začne s demolicí nepotřebných objektů mezi ulicemi Na Betonce a Jaspisovou, tedy na ploše původně využívané jako parkoviště. Následovat budou zemní a výkopové práce. Jak již dříve řekl radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík, důležitou prioritou v rámci výstavby „Centra“ je minimalizace omezení pro občany a zachování stávajícího počtu parkovacích míst pro rezidenty a řešení dopravy v klidu.
 
Součástí stavby je proto vybudování nového parkoviště na začátku budoucí obchodní třídy v prostoru mezi kotelnou a domem číslo popisné 1362, kde vznikne 22 nových parkovacích míst. V plánu jsou další parkovací plochy – v Prvomájové ulici mezi Slinkovou a Vinohrady (v ulici Prvomájové již probíhá úprava dosavadního chodníku) a za supermarketem Albert na náměstí Osvoboditelů (tzv. obslužná komunikace).
 
Následná etapa bude zahrnovat samotnou „jádrovou“ lokalitu na náměstí Osvoboditelů, mezi stávajícím obchodním centrem Albert a Radotínským potokem. „Přesná podoba budoucí zástavby je ještě stále upřesňována, a to z důvodu řady faktorů, které často ne zcela závisí na radotínské radnici nebo investorovi lokality. Jde například o podobu revitalizace železniční trati Praha – Beroun a její termín realizace,“ uvedl Mgr. Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16.
 
Revitalizace centra bude po dokončení a obydlení Rezidence Radotín hotova přibližně z jedné třetiny. Už nyní je rezervováno sedmdesát pět procent všech bytů,“ dodal Ing. arch. Lukáš Kohl, jednatel společnosti Residence Radotín Jedna, s.r.o. a dodal, že by rád poděkoval sousedům projektu za trpělivost a vstřícnost, s níž k projektu přistupují.