Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Řešení zvýšené hladiny radonu v obecních bytech

16.11.2015 14:12
V některých z obecních bytů Městské části Praha 16 je třeba snížit hladinu radonu obsaženého ve vzduchu. V návaznosti na prováděná měření a jejich vyhodnocení se volilo nejlepší možné řešení. K jeho realizaci by mělo dojít v průběhu příštího roku.
 
Vzhledem k tomu, že ve zmíněných bytech nedochází ke kumulaci radonu vzlínajícího z podloží stavby, ale ze stavby samotné (ze strusky, která byla použita na výrobu zdicích tvárnic), není možné jít cestou dodatečných izolací. Jedinou možnou cestou je intenzivní výměna vzduchu v místnostech. První vzduchotechnické jednotky a čističky vzduchu byly instalovány již v devadesátých letech na základě tehdejších měření. V roce 2014, na přelomu února a března se měření opakovalo (i kvůli postupnému zateplování obecních domů).
 
Po vyhodnocení naměřených hodnot se rozhodla radotínská radnice instalovat vzduchotechniku do celkem 40 bytů. Na základě toho pak vyhlásila výběrové řízení na zhotovitelskou firmu; bez požadavku konkrétního systému větrání. Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásila pouze jediná firma splňující daná kritéria, bylo toto řízení zastaveno a vyhlášeno nové. Do dalšího výběru se přihlásily opět dvě firmy, z nichž jen jedna splňovala požadavky městské části. Vzhledem k tomu, že šlo o již opakovanou soutěž, byla zbylá firma oslovena s požadavkem zkušební instalace v jednom z bytů, zároveň byl o totéž požádán referenční dodavatel vzduchotechniky.
 
V průběhu tohoto léta probíhalo měření v obou bytových jednotkách. Po vyhodnocení výsledků se Rada městské části Praha 16 rozhodla vyzvat původního vítěze výběrového řízení, aby předložil cenovou nabídku pro instalaci vzduchotechniky do 20 bytů. To proto, že polovina nájemníků ji nechce. Z toho důvodu se provede instalace všech vzduchotechnických jednotek na chodbách domů (budou fungovat vždy pro dva až tři byty) a jejich napojení do těch bytových jednotek, kde s tím nájemníci souhlasí. V ostatních se bude rozvod instalovat vždy až poté, co se byt uvolní.
 
Pokud bude radnice s nabízenou cenou souhlasit, předpokládá dodavatel, firma ThermWet s.r.o., že by mohl vše dokončit do konce srpna 2016.