Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Rozšiřuje se cyklostezka

12.10.2017 13:15
Už v okamžiku, kdy se zahájila rekonstrukce parkoviště a výstavba nových dětských hřišť "U Ondřeje", mluvilo se o rozšíření zpevněných povrchů na břehu Berounky. Nyní, začátkem října se začalo pracovat na prvním úseku cyklostezky.
 
Předání staveniště investorem, tedy Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, proběhlo již 27. září. Zhotovitelská firma Čermák a Hrachovec a. s. v následujícím týdnu začala čistit vytyčenou trasu „Rozšíření cyklostezky kolem Berounky – I. etapa“. Po skrývce zeminy se teď připravují spodní vrstvy nových zpevněných ploch. 

Proto byla cyklostezka A1 mezi bistrem U Ondřeje a Šárovým kolem 9. října uzavřena.Objízdná trasa je ve směru od Černošic vedena přes lávku u kostela sv. Petra a Pavla k velkotržnici Lipence, kde odbočuje vlevo na účelovou komunikaci vedoucí pod Radotínský most (Pražský okruh), kde se po zavěšené lávce pro cyklisty vrací zpět na radotínský břeh. 
 
„V první etapě by měl v úseku od rohu protipovodňové zdi za bistrem až po odbočku k přechodu do ulice Na Benátkách vzniknout další dvoumetrový vyasfaltovaný pás pro cyklisty, který bude od stávajícího chodníku oddělen hmatovým pásem pro zrakově postižené,“ sděluje starosta Mgr. Karel Hanzlík. Toto řešení bylo zvoleno na základě požadavku radotínské radnice, která se dlouhodobě snaží zajistit bezpečný provoz na stezce jak pro chodce, tak pro cyklisty. Malým parčíkem pod obloukem zdi navíc povede další větev stezky, ta ale bude mlatová.
 
Práce postupují ve směru po toku řeky – to proto, aby již postavené dílo nebylo zatěžováno stavbou. „Další fáze, která bude končit napojením do ulice Šárovo kolo, pak bude zahájena v závislosti na klimatických podmínkách, tzn. pravděpodobně až na jaře, protože živičný povrch není možné klást při teplotách kolem nuly,“ upřesňuje další postup radotínský první zástupce starosty Mgr. Miroslav Knotek a dodává, „v této etapě vznikne kromě rozšíření i nový chodník směřující u bývalé čističky odpadních vod k přechodu přes Výpadovou, kde dojde ke zkrácení svodidel tak, aby nebránila pohybu chodců.“ Celková cena obou etap bude přibližně 3,2 milionů bez DPH.
 
V nejbližších týdnech by také měla začít komplexní rekonstrukce ulice Šárovo kolo, jejíž součástí je výstavba opatření na zmírnění následků povodní a nová splašková kanalizace. Výsledkem bude ulice s odděleným provozem motorových vozidel od pěších, resp. cyklistů.