Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

Slovo starosty

09.03.2019 13:58

Vážení spoluobčané, 

svůj březnový příspěvek věnuji radotínským hasičům. Především dobrovolnému sboru, který letos slaví své již 133. narozeniny. Tento rok bude pro radotínské hasiče velmi významný. Začnou využívat novou, moderní zbrojnici, jež nahradí opodál stojící starou, dosluhující stavbu. Ta ustoupí nové důležité výstavbě ve dvoře za Kulturním střediskem U Koruny, jako je nová služebna Policie ČR. 

Radotínští hasiči jsou nejstarším místním spolkem. Většina původních už dnes patří do historie, hasiči jsou však nadále součástí našeho života. Je to tím, že se dívají do budoucna, předávají svoje zkušenosti mladším, kteří navazují na bohatou tradici a nezištnou práci svých předchůdců. Proto hasiče vnímám jako velmi dobře a zdravě fungující organizaci. Novou zbrojnicí se zlepší jejich zázemí a modernizovaným vybavením se zefektivní a hlavně zbezpeční jejich zásahy. 

Zákroky hasičů však přicházejí na řadu ve chvílích, které nejsou veselé. Vzpomeňme na povodně v letech 2002 a 2013, kdy byli hasiči ve službě nepřetržitě několik dní a týdnů. Pomáhali odstraňovat následky velké vody či narychlo stavěli mobilní části protipovodňových stěn. O požárech ani nemluvě. 

Samozřejmě nemohu zapomenout ani na profesionální jednotku sídlící v ulici V Sudech. Jsou to právě dva roky, kdy na následky otravy zplodinami z požáru lakovny ve Zvoli zemřel zkušený hasič profesionál Jan Odermatt, a já si uvědomuji, jak je jejich práce nebezpečná. Proto si spolupráce vážím a mohu konstatovat, že s oběma jednotkami je výborná součinnost a jako starosta vím, že se na ně mohu kdykoliv spolehnout. 

Radotínští hasiči jsou přitom slavní i za hranicemi naší městské části. Na to si vzpomenu vždy, když se dozvím, kde všude zasahovali. A také tehdy, když narazím na slova Jana Wericha ze hry Divotvorný hrnec. Požár v Třeboni komentoval v roli vodníka Čochtana slovy: „Byl to tak velký požár, že přijeli hasiči až z Radotína.“ Hasičům přeji, ať jim nová zbrojnice slouží co nejlépe, a nám všem, ať vyjíždějí k ohňům nebo jiným nepříjemným událostem co nejméně. To konečně přeji všem hasičům ze všech koutů naší země bez rozdílu.

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Mgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16