Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Sociální politika a bezpečnost

23.09.2014 23:05
V poslední době se opět veřejně diskutuje o problematice bezdomovectví a sociálně nepřizpůsobivých občanech, o nutnosti urychleného přijetí zákona o sociálním bydlení a doplnění počtu strážníků obou policií. Co tyto tři záležitosti mají společného? Hodně. 
 
Díky nelehké ekonomické situaci dochází k přesunu sociálně slabších lidí do měst, ať již s čistými úmysly kvůli větší příležitosti zaměstnání, nebo bohužel i s úmysly nekalými – páchat pod rouškou anonymity trestnou činnost. Tomu nahrává i neexistence zákona o sociálním bydlení, po němž zástupci samospráv volají. Bez něho dochází k velkému zneužívání příspěvků na bydlení, které vyplácí stát, konkrétně Úřad práce České republiky. Nikoliv tedy obce, jak se někteří mylně domnívají. Tyto problémové skupiny se stávají při svém přesunu na nové místo klienty majitelů nejrůznějších objektů, ve kterých nejsou mnohdy ani kolaudované bytové jednotky. 
A právě těch se z roku na rok objevilo jako hub po dešti. Přesto v okamžiku, kdy dojde k oboustranné úmluvě a podepsání nájemní smlouvy, což nový občanský zákoník povoluje, mohou uchazeči zažádat v novém místě o příspěvek na bydlení. Při doložení minimální výše příjmu mohou okamžitě začít čerpat od státu podporu na bydlení. 
 
Je všeobecně známo, že pro celou řadu vlastníků podobně uvedených objektů jde o velice dobrý podnikatelský záměr placený státem. Bohužel tito „obchodníci s chudobou“ se odkazují na platnou legislativu a problém bude narůstat, dokud zákon jasně nestanoví, jaký standard by podobné ubytování mělo splňovat. Musí být jasně doloženo, že se jedná o bytovou jednotku (což jsou stavební odbory příslušných úřadů schopny kontrolovat), včetně definice krátkodobého a dlouhodobého ubytování.
Stát již dnes problém pociťuje v astronomickém zvýšení celkového objemu příspěvku na bydlení, který je podle údajů z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové měsíční výši 1 miliardy korun. Většina těchto peněz končí v kapsách vlastníků objektů. V místech, kde fungují takové ubytovny, pak zástupcům samospráv vznikají s příslušníky podobných skupin velké problémy. Jde o veřejný pořádek, drogovou problematiku, zvýšený nápor trestné činnosti apod. S těmito okolnostmi se velice těžce bojuje, hlavně v okamžiku, kdy jsou podstavy v řadách policejních sborů.
 
Uvedené záležitosti se v poslední době nevyhýbají ani správnímu obvodu Prahy 16, Radotín nevyjímaje. Z toho důvodu místní radnice přijala několik opatření, která by měla situaci především v centrální lokalitě „šestnáctky“ zklidnit a stabilizovat. Vedle rozšíření kamerového systému dochází již od začátku května v problematických místech k podstatně intenzívnější činnosti Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy. V některých částech dne, a především o víkendech, spolupracujeme s bezpečnostní agenturou, která lokality kolem vlakového nádraží, před hotelovým domem a kolem nákupního centra na náměstí Osvoboditelů monitoruje a v případě náznaku porušování platných zákonů či vyhlášek upozorňuje na tuto skutečnost policejní autohlídku. 
 
V součinnosti s odbory Úřadu městské části Praha 16 se hledá způsob, jak znepříjemnit život i majitelům nebo provozovatelům ubytoven. Nejdůležitější je však součinnost s občany, kteří mají zájem o klidné a bezpečné prostředí. 
Prosíme tedy o spolupráci a zprostředkování důležitých informací na bezplatné linky Městské policie hl. m. Prahy (156) a Policie ČR (158), které mají po společných jednáních se zástupci radotínské radnice řešení této situace jako současnou hlavní prioritu.