Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Strom přátelství s Burglengenfeldem

04.11.2017 13:00

V sobotu 4. listopadu byly v Radotíně završeny oslavy 25 let trvající spolupráce s městem Burglengenfeld. Vedle setkání známých, přátel i vedení obou měst a tradičního koncertu byl tento den mimořádný ještě jinak: byla odhalena pamětní deska u stromu přátelství.

 

Sychravé počasí a teploty jen pár stupňů nad nulou nevyvedly z míry účastníky závěrečné akce v seriálu celoročních oslav čtvrt století trvajícího partnerství mezi Radotínem a Burglengenfeldem. A pokud tak významná příležitost, bylo potřeba pro ni připravit něco opravdu mimořádného. A to se vedení Městské části Praha 16 ve spolupráci s místní Letopiseckou komisí opravdu podařilo: náměstí Sv. Petra a Pavla zdobí pamětní tabulka u nově vysazeného stromu přátelství.

Je jím 15letá lípa srdčitá (Tilia cordata „Greenspire“), opravdu krásný vzrostlý strom, který byl – vzhledem k náročnosti převozu a použité techniky při sázení – usazen již 1. listopadu na místě pokáceného jasanu ztepilého, který byl napaden a nenávratně poškozen rezavcem štětinatým.

 

Slavnostní akt pod vedením radotínského starosty Mgr. Karla Hanzlíka a za účasti jeho německého kolegy Thomase Gescheho a předsedy partnerského spolku Georga Trettera sledovaly desítky místních i hostů z Bavorska. Ve svých projevech všichni zdůraznili, že strom jako symbol stále vzkvétajícího partnerství byl skvělou volbou. „Tento strom, lípa, nás bude upomínat na naše přátelství a bude jej symbolizovat,“ řekl starosta Hanzlík. „Strom přátelství se později v rámci plánovaných úprav náměstí Sv. Petra a Pavla stane součástí budoucí aleje, která se bude dále táhnout podél Berounky.“

„Jsem toho názoru, že neexistuje výstižnější symbol našeho partnerství nežli tento strom,“navázal starosta Gesche. „Naše vztahy a vzájemné výměny se stále vyvíjejí a rostou a já jsem si jist, že tak, jako poroste strom, který byl nyní zasazen, poroste v budoucnu i partnerství mezi Radotínem a Burglengenfeldem.“

Celá trojice doplněná o předsedu Letopisecké komise Ing. Petra Binhacka pak provedla odhalení pamětní desky a hned strom i „pokřtila“ šampaňským.

Program večer pokračoval Koncertem přátelství v evangelickém kostele v ulici Na Betonce, kde v rámci programu s podtitulem Koncert nejen pro pana Mozarta zazněly mnohé známé árie, zejména z oper. Největšího úspěchu naplněného kostela dosáhly nejznámější árie z Bizetovy Carmen a Dvořákovy Rusalky.

 

Důležitost podobných partnerství napříč zeměmi zde ve své řeči výstižně shrnul Georg Tretter: „Vzájemná důvěra lidí, vztahy na mnoha úrovních přispěly k vzájemnému porozumění a osobním přátelstvím. Ale my za to musíme bojovat, společná Evropa není samozřejmostí, jsme konfrontováni s extremisty a populisty, s hlasy, které mají rozpad Evropy jako svůj program, čelíme nenávisti vůči všemu cizímu či snahám o rozdrolení na jednotlivé státy.“

 

Poslední tečkou za celoročními oslavami byla slavnostní večeře pro německé hosty a výměna darů. Nicméně plány na příští rok jsou již rozjednány: pravděpodobně v dubnu Radotín přivítá delegaci z burglengenfeldského úřadu, v rámci výměny zkušeností.