Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a lídr do komunálních voleb 2014

 

Svoz bioodpadu díky nové technice

23.09.2014 23:22
Díky úspěchu Radotínských v dotačním řízení zaměřeném na životní prostředí se v této městské části výrazně zlepší svoz bioodpadu.  
 
Podaným žádostem o podporu projektu „Separace a svoz bioodpadu“ vyhověl jak Státní fond životního prostředí ČR, tak i evropský Fond soudržnosti. Vozový park Technických služeb Praha – Radotín se tedy mohl rozšířit o svozové vozidlo a deset kontejnerů. Výrazně tak vzroste objem kompostovatelného odpadu, který bude sběrný dvůr schopen pojmout – a to jak z údržby veřejné zeleně, tak především z domácností.
 
Celkové náklady na nákup této techniky činily téměř 5,2 milionu korun, přičemž z Fondu soudržnosti EU by mělo být na něj poskytnuto 3,3 mil. Kč a ze SFŽP 0,2 mil. Kč. Z vlastních zdrojů žadatele bylo uhrazeno 1,7 milionu korun. Celou tuto částku pak Technickým službám Praha – Radotín (TS) uhradila Městská část Praha 16 ze svého letošního rozpočtu.
Pořízené svozové vozidlo Mercedes Benz Axor 2529L, vybavené teleskopickým mechanismem pro manipulaci s kontejnery, doplňují čtyři nádoby na bioodpad o objemu 17,5 m3 a čtyři s objemem 35 m3, dvě jsou na papír, každá z nich pojme 18 m3. Všechny budou využívány ve Sběrném dvoře Radotín v ulici V Sudech a na území MČ Praha 16.
 
Cílem projektu bylo omezit v co největší míře vyvážení bioodpadu za hranici obydlených zón a pomoci lidem, kteří nemají možnost využívat sběrný dvůr. Žijeme v sousedství CHKO a několika rezervací, které jsou v rámci Prahy ojedinělé a přispívají ke kvalitě našeho života v Radotíně. Je naší povinností udržet trvale udržitelný rozvoj naší městské části,“ říká koordinátor projektu Mgr. Miroslav Knotek, 1. zástupce starosty. Úspěch v dotačním řízení současně znamená zásadní zlepšení služeb pro obyvatele Radotína, kteří již nebudou muset trávu, listí, větve a další kompostovatelný odpad vozit přímo do Sběrného dvora (i když tato možnost samozřejmě dál zůstává, stejně jako v posledních 9 letech jeho fungování). TS zahajují od 16. září svoz tohoto odpadu z celého území Radotína, který bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek na celkem deseti vytipovaných místech v různých lokalitách:   
 
 
Z důvodu následného odlišného způsobu zpracování se odděleně ukládá do jednoho kontejneru tráva, listí a padané plody a do druhého samostatně větve (na každém stanovišti budou v tentýž den přistaveny v jiný čas). Do kontejnerů je zakázáno vhazovat ostatní druhy odpadů a též kuchyňské zbytky, zvířecí exkrementy atd. Občané se nemusí obávat nedorozumění, na místě bude vždy po celou dobu 45minutového přistavení kontejneru odborná obsluha, která s uložením poradí. 
Se svozem v podobném rozsahu se počítá vždy na jaře a na podzim každého roku.
     
 
Poznámky k tabulce a organizačního charakteru:
  • Na uvedených stanovištích se dle časového harmonogramu v týž den vystřídají 2 kontejnery, jeden na větve a druhý na trávu, listí a padané plody (viz čas přistavení). 
  • V tabulce je třeba hledat tak, že se dohledá datum a místo přistavení kontejneru, a v horní části odpovídajícího sloupce je uvedený časový rozsah přistavení kontejneru samostatně pro větve a pro ostatní bioodpad.
  • Při přistavování kontejnerů může dojít k možnému nedodržení přesného času přistavení z důvodu nutnosti vyměnit plný kontejner za prázdný v areálu TS, nebo kvůli zdržení občany, kteří přivezou bioodpad na poslední chvíli na předchozí stanoviště kontejnerů. Zdržení by nemělo přesáhnout 10 minut a předem se za něj omlouváme.