Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Třetí terénní prezentace Centra Radotín

13.06.2018 00:00

Třetí a zatím poslední prezentace projektu Centra Radotín se uskutečnila na náměstí Osvoboditelů ve středu 13. června. 

Komentovaná prohlídka byla tentokrát vedena radotínským místostarostou Miroslavem Knotkem a stejně jako během předchozích vycházek vedla po stanovištích, kde byly nainstalovány velkoformátové panely s vizualizacemi projektu.

Tyto body byly celkem čtyři a představovaly klíčové body záměru Centra Radotín, ale též zásadní rekonstrukci železniční trati (výstavbu koridoru a přeměnu místního nádraží na plně bezbariérové) či budoucí možnou podobu areálu objektů U Koruny (společenské, kulturní a sociální centrum doplněné o služebnu Policie ČR).