Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

V Radotíně najdete chytré odpadkové koše

23.05.2018 00:00

Chytré odpadkové koše Bigbelly byly dnes instalovány na třech místech v Radotíně. Měly by tak nahradit přeplněné nádoby na nejfrekventovanějších místech, kde se tvoří nejvíce nepořádku. 

Nádoby jsou plně soběstačné díky solárnímu panelu. Uvnitř je zabudovaná kompresní jednotka, jejímž prostřednictvím je vhozený odpad stlačen, jeho objem se slisováním zmenší a do koše se tak vejde několikanásobně více odpadu. Přínosem by měly být čistší ulice v Radotíně a méně častý svoz. 

Koše jsou napojeny na dispečink radotínských technických služeb a poskytují v reálném čase informace o míře zaplnění. Obsluha tak ví, kdy je koš plný a tedy připravený k vývozu. Z košů Bigbelly odpadky nevypadávají, nezapáchají, koše jsou zcela uzavřené.

Tento typ chytrých košů sledujeme už přes tři roky. Jde o velmi zajímavou technologii moderního odpadového hospodářství, kterou už využívá například město Prachatice, Praha 1 nebo Praha 17,“ vysvětluje Miroslav Knotek, místostarosta Městské části Praha 16. „Jde o testovací provoz ve spolupráci se společností VERB Group. Do budoucna bychom chtěli koše využít v rámci nového centra,“ dodává Knotek. 

Koše jsou v radotínských ulicích umístěny na třech místech: dva ve Vrážské ulici – u nádraží a u rychlonabíjecí stanice, třetí v ulici Nad Berounkou, na Místě u řeky. „Nejproblematičtějším místem v centru Radotína je okolí hotelového domu ve Vrážské ulici. Koš je tu neustále přeplněn a obložen odpadky, nezřídka i bytovým odpadem,“ uvádí Knotek. U řeky můžete najít koše dva, jeden je určený na plasty (bez lisu), do druhého lze odhazovat směsný tzv. uliční odpad. 

Co je to uliční odpad? Jde o takový odpad, který vznikne na ulici – při cestě do práce, do školy, na vlak, při procházce u řeky… Nemohou tak nahradit běžné barevné kontejnery na tříděný domovní odpad.