Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Přivítali jsme rekordní počet prvňáčků

01.09.2017 19:53

Zatím nejvyšší počet dětí, které kdy radotínská základní škola přijímala do prvních tříd, celkem 127, letos uvítala slavnost zahájení školní docházky. Na hřišti u II. stupně se během ní s novopečenými studentíky sešli zástupci školy a radnice radotínské i té velké pražské. To proto, že škola, která v tomto školním roce na děti čekala, je zase o něco větší.

Celkem pět prvních tříd letos otevírá Základní škola Praha – Radotín. V první školní den, v pondělí 4. září, je (i jejich rodiče) přivítali jejich učitelky, ředitel školy, jeho zástupkyně, radotínský starosta se svým zástupcem a pražská radní.

Ředitel Mgr. Zdeněk Sříhavka se představil těm, s nimiž se nestihl potkat při zápisu a popřál dětem, aby je sluníčko, které na ně právě tak nádherně svítí, provázelo celým školním rokem. Starosta Městské části Praha 16 Mgr. Karel Hanzlík, dětem připomněl, že úspěchy na ně nebudou čekat bez pravidelné práce a popřál jim, ať jim jde a jedničky přibývají a dodal: „Držím vám palce, aby vám vyšel jak dnešní první krok, tak i všechny další.“ Rodiče pak požádal, aby v dětech od počátku upevňovali vědomí autority učitele a školy jako takové. Pražská radní pro školství Mgr. Irena Ropková malým popřála, aby si tu našli další kamarády a škola se jim líbila tak, aby se do ní rády vracely – což by podle ní neměl být problém, protože ji mají moc hezkou.

Děti se ze hřiště ve vnitrobloku mezi pavilonem školy a jídelnouvypravily do svých tříd, vybaveny tradičními plyšovými talismany od městské části. Rodiče je mohly v tento den doprovodit i tam – aby se samy po třídách rozhlédli a také pomohli zahnat případné obavy.

Ti, které na hřišti ponechali, se o kousek dál ujali dalšího příjemného úkolu – otevření nově vybudované nástavby na dosud přízemním křídle bývalých školních dílen. Kompletně zrekonstruované přízemí a nové patro dohromady poskytují další čtyři učebny, jsou tu učitelské kabinety – po letech opět plnohodnotné dílny s veškerým technickým vybavením a skladovým zázemím. To vše prošlo zvídavou kontrolou; hned po přestřižení pásky mezi dveřmi vedle výtahu, který je krokem k bezbariérovosti objektů.

„Jsem rád, že se nám daří naplňovat plán rozvoje Základní školy Radotín, tak jak jsme ho představili v roce 2014. Nástavba bývalých dílen přinesla škole čtyři nové moderní učebny, dva nové kabinety, bezbariérový přístup pro budovu II. stupně a nové sociální zázemí. Součástí výstavby byla i rekonstrukce přízemí, kde vznikla moderní učebna dílen a zrekonstruoval se i klub. V nejbližší době bude dokončen i kabinet učitelů I. stupně budovaný nad vstupem do budovy školní jídelny. Práce na školní aule budou pokračovat do konce roku 2017 a neměly by výrazně ovlivňovat výuku.“říká Miroslav Knotek, 1. zástupce starosty, který má v gesci školství.

Starosta Hanzlík připomněl, že než vstoupil do politiky, profesně vyrůstal na této škole: „K místu, kde jsem učil, mám samozřejmě silný vztah a o to víc mne těší chvála, kterou na tuto školu slýchám od rodičů žáků. Nevím, nakolik si přitom uvědomují, že péče, kterou tu jejich děti dostávají, je umožněna i zázemím školy, které se nám daří stále zlepšovat.“ Poukázal i na skutečnost, že místní radnice dlouhodobě v předstihu dokáže reagovat na budoucí požadavek radotínských občanů na umístění dětí do školních zařízení smysluplným navyšováním kapacity, tak že dokáže uspokojit aktuální poptávku, což není např. v jiných pražských městských částech běžná věc.

Vzhledem k tomu, že radotínské radnici se, poté, co již měla financování této stavební akce přislíbené od Hl. m. Prahy, podařilo na ni získat evropskou dotaci, povolila Praha přesunutí původních prostředků na další rozšíření školy. Stavba, která změnila nepoužívané atrium ve staveniště, je jen kousek od nově dokončených prostor, ale naštěstí je příliš neruší. Je ale důkazem, že v Radotíně neusínají na vavřínech a neustále myslí na další rozvoj školního areálu, což si pražská radní mohla na místě dobře zkontrolovat.