Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Velký dětský den zažil premiéru

29.05.2017 13:03

Dlouhou řádku let organizuje Městská část Praha 16 dětský den v jednom čase na jednom místě a spojuje dřívější roztříštěné úsilí volnočasových organizací. Přesto si letošní ročník zažil velkou premiéru: poprvé se konal v areálu Biotopu Radotín a jeho těsné blízkosti.

A protože počasí bylo v sobotu 27. května už letní, obloha téměř bez mráčku, voda přírodního jezera atakovala 23 °C a program neskutečně pestrý a nabitý (jak na jednotlivých stanovištích, tak i na hlavním pódiu), zájem dětí z Radotína i z okolí byl mimořádný: přišlo jich přes 600.

Letošním mottem byla strašidla pod přátelským vedením Velkého Hejkala (ve skvělém obsazení Petra Pištěka z Petrpaslíkova divadla), který ten den společně s malými návštěvníky oslavil své 999. narozeniny. Jen „o pár let“ mladší Bezhlavý rytíř díky dětem a jejich neskutečné píli při výrobě kouzelných strašoplašných květin konečně, asi po čtyřech staletích (sám si to přesně nepamatoval), zase svou hlavu našel a pevně nasadil – teprve pak se ukázalo, že se s touto postavou ztotožnil radotínský purkmistr Karel Hanzlík.

Nicméně program probíhal kolem celé přírodní nádrže, hry a všemožná klání si připravily spolky, sdružení, školní zařízení i kluby, jazyková škola a řada dalších organizací, dokonce i samotná vodní hladina se na chvíli stala divadelním jevištěm. V protilehlém areálu Beach arény Radotín byla připravena volejbalová školička, za protipovodňovou stěnou si děti mohly prohlédnout historickou i novou techniku radotínských hasičů, zastřílet si barevnými kuličkami pod pečlivým dohledem strážníků či si vyzkoušet své cyklistické i možné budoucí golfové dovednosti.  

Závěrem je nutné poděkovat všem sponzorům a partnerům, kteří akci podpořili cenami a sladkostmi pro malé soutěžící.