Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Začalo se stavět v Šárově kole

15.05.2018 13:19

O velké stavební akci, na níž se radotínské radnici podařilo sehnat celých 59 milionů, jsme již psali. Nyní se tedy ochrana nemovitostí proti dynamickému působení rozvodněné řeky v jejím vnějším ohybu stává skutečností. 

V nejbližších měsících to pro tuto oblast samozřejmě znamená určitá omezení. Firma Čermák a Hrachovec, a.s. celou stavbu zahájila nejprve výstavbou provizorních oplocení jednotlivých pozemků. Nyní před nimi začíná postupně bourat betonová opevnění vjezdů a odbagrovávat zemní násep. Práce byly zahájeny na samém konci budoucí ochranné zdi – v pohledu od Radotína. Postupovat se bude směrem proti proudu řeky až k rohu tenisových kurtů u Výpadové ulice. 

Na celou akci má stavební firma devět měsíců – od počátku dubna do konce letošního prosince,“ přibližuje časový průběh celé stavby radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. „Pokud nedojde k nečekaným průtahům, stezka by se v těchto místech měla opět plně otevřít v roce 2019.“ 

Součástí celé akce jsou i přeložky sítí, veřejné osvětlení a místní rozhlas se již přesunuly na druhou stranu komunikace, nyní se překládají sítě PRE, CETIN a UPC. Nově zde vznikne větev kanalizace. Postupné práce na železobetonové zdi s propustmi chráněnými mobilním hrazením v místě vjezdů k domům vždy uzavřou tu část ulice, ve které se bude pracovat. Cyklotrasa A 1 je však uzavřena po dobu celé výstavby už od nájezdu na objízdnou trasu, která bude vedena po navazujících pozemních komunikacích na druhém břehu řeky. Úplně nakonec se položí finální živičný koberec na chodník i na silnici.