Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Zateplení objektu sociální správy

12.07.2017 12:42

Až do konce srpna budou pokračovat práce na zateplení objektu sociální správy v budově Úřadu městské části Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 732 v Praze-Radotíně. V této budově sídlí jak Odbor sociální Úřadu městské části Praha 16, tak i Úřad práce České republiky. 

Vzhledem k rozsáhlosti prací se omlouváme klientům za snížení komfortu při vyřizování svých záležitostí, ztížený pohyb a vstup do tohoto objektu, a obyvatelům bydlícím v blízkosti uvedené budovy děkujeme za shovívavost.

Přes probíhající stavební úpravy jsou veškeré činnosti a agendy Odboru sociálního i Úřadu práce ČR zajišťovány v plném rozsahu. Do budovy čp. 732 bude po celou dobu zajištěn přístup a rovněž bude zachováno parkovací místo pro zdravotně postižené ve dvoře objektu.