Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
a starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Zateplování bytových domů pokračuje

02.09.2015 12:09
Radotínská radnice pokračuje v investicích do bytového fondu, který patří městské části. Díky tomu dostanou letos teplý „kabát“ další tři domy. Jedná se o objekty Sídliště č.p. 1069 – 1071.
 
Do zadávacího řízení na tuto stavební akci se přihlásilo 11 firem, vybrána byla firma ALEGRA s.r.o., která podala nejnižší nabídku: 2.959.951 Kč bez DPH (jen pro zajímavost, nejvyšší nabídka činila 4.847.618 Kč bez DPH.
 
Rada městské části Praha 16 se na svém zasedání 6. května rozhodla nabídku přijmout a uzavřít s Alegrou smlouvu o dílo. Firma tak bude moci 1. srpna převzít staveniště a zahájit práce, které se budou v podstatě shodovat s tím, co bylo třeba udělat loni na vedlejších budovách.
 
Opět se tedy bude zateplovat střecha, která dostane nový povrch, kompletně se vymění veškeré klempířské prvky, obvodové stěny domů se obalí izolací a dostanou novou omítku. Ta bude ve stejné barevnosti, jakou mají již zateplené objekty, které sousedí s č.p. 1069. ,,S touto investicí bylo počítáno, tak jako v případě realizace zateplení bytového fondu v předchozích letech, díky dlouhodobě dobrému hospodaření, ve schváleném rozpočtu městské části, v tomto případě na rok 2015. Na akci tedy není použita žádná účelová dotace“, říká radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík. A dodává: ,,Postupným zateplováním pokračujeme v plynulém a postupném snižování energetické náročnosti obecních objektů a k celkové úspoře ve vyúčtování topného média.“   
 
Opravy zahrnou i střešní římsy, kompletně celý systém odvodnění střech a sokly suterénu. Veškeré práce by měly být dokončeny do konce letošního října.