Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16 Radotín

 

Zatepluje se kino i dům s pečovatelskou službou

01.10.2015 22:45
Díky tomu, že Městská část Praha 16 uspěla s dalšími žádostmi o dotace, bylo možné se pustit do zateplení dalších dvou veřejných objektů: kina a starého domu s pečovatelskou službou v ulici Na Benátkách.
 
Jakmile bylo jisté, že se podařilo zajistit financování z prostředků Evropské unie v rámci Fondu soudržnosti a z Operačního programu Životní prostředí Státního fondu životního prostředí ČR, byla v červenci vyhlášena výběrová řízení. Po uplynutí všech zákonných lhůt byly postupně podepsány smlouvy s vítězi výběrových řízení.
 
Projekt snížení energetické náročnosti budovy Kina Radotín realizuje firma Nikastav spol. s r.o., která šla do soutěže s nejnižší cenou: 2 113 102 Kč bez DPH. Stavaři si staveniště převzali 15. září. Od 18. září mají schválen zábor komunikace – v ulici Na Výšince bude po dobu stavby stát obytná buňka, vozovka však zůstane průjezdná.
 
Stěny kina budou zatepleny pěnovým polystyrenem o síle 160 mm, pouze spodní, východní stěna dostane, po dohodě s majitelem přilehlé nemovitosti, plášť z alternativního materiálu o poloviční síle, ale se stejným tepelným odporem. Plochá střecha objektu bude zateplena dvěma vrstvami polystyrenu o tloušťce 120 mm. Na ně přijdou asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněných vláken překryté natavením další asfaltové vrstvy se sklo-polyesterovou výztuží a břidlicovým posypem. Nové bude i odvodnění střechy včetně svodů a částečně i podzemního napojení na dešťovou kanalizaci. Nově bude třeba řešit i parapety. K předání díla zpět investorovi by mělo dojít 61. den, tedy 14. listopadu.
 
Vila, ve které sídlí Na Benátkách dům s pečovatelskou službou, má již novou střechu i okna, potřebovala však vedle vnějšího pláště zateplit i podlahu půdy a stropy sklepů a přízemního přístavku, v rámci naplánované akce budou vyměněny i všechny vnější nezaizolované dveře. Tuto zakázku vyhrála nejnižší nabídka firmy XEDOS, s.r.o. s částkou 1 039 145,76 Kč bez DPH.
 
Zde se budou vnější zdi zateplovat polystyrenem o síle 140 mm, na podlahu půdy přijdou dvě vrstvy minerální vaty o celkové tloušťce 160 mm, sklepní stropy zateplí desky z vaty v síle 60 mm. Zateplení půdy doplní nové zateplené stahovací schody. Na sklepní okénka přijdou sítě proti hmyzu, aby okna mohla zůstat trvale otevřena a odvětrávala tak suterén. Přibudou i nové ocelové pochozí rošty na sklepní světlíky. Z původní klempířských prvků zůstanou okapové žlaby, nové budou svody i odváděcí betonová koryta s mřížkou a stejně tak i parapety oken.