Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

ODS Radotín

Občanská demokratická strana byla založena 21. dubna 1991, je liberálně konzervativní stranou a patří mezi nejvýznamnější pravicové strany postkomunistického bloku.

Naše místní sdružení je základnou pro prosazování pravicových myšlenek na komunální úrovni. ODS díky trvalé přízni svých voličů převzala plnou zodpovědnost za správu Radotína jako významné součásti hlavního města Prahy a v současnosti centra správního obvodu Praha 16, do něhož spadají sousedící městské části.

Komunální politika ODS v Radotíně je postavena na seriózním volebním programu, který je tradičně souborem jasných a konkrétních úkolů do dalšího období. Voliči díky tomu mají kontrolu nad plněním volebních slibů a každé 4 roky pak mohou zhodnotit, zda předchozí závazky byly splněny a zda dají důvěru stejným zástupcům v následujících volbách.

Výsledky komunálních voleb ukazují, že prosazovaná politika a hlavně splněné úkoly jsou zájmem většiny radotínských obyvatel.

 Na našem webu naleznete všechny důležité informace o místním sdružení, volebním programu včetně jeho plnění, členech Zastupitelstva MČ Praha 16 za ODS a řadu dalších užitečných informací.

 

Zároveň budeme rádi za jakékoli podněty týkající se těchto stránek, radotínské ODS i naší městské části.