7. Ing. Irena Farníková (66 let), vedoucí radotínské knihovny

7. Ing. Irena Farníková (66 let), vedoucí radotínské knihovny

V Radotíně bydlím od narození, v domě, který postavili moji praprarodiče. Vystudovala jsem elektrotechnickou fakultu ČVUT a pracovala na Českém energetickém dispečinku jako programátor a správce databází. Roku 2006 jsem dala energetice vale a pomáhala vybudovat novou radotínskou knihovnu jako moderní informační centrum nejprve jako informatik, poté jako vedoucí knihovny.

Protože mne zajímá nejen současnost, ale i historie Radotína, pracuji v místní Letopisecké komisi, jsem kronikářkou Radotína. Členkou místní organizace ODS jsem od jejího založení v roce 1991, jako zastupitelka pracuji od roku 2007. 

Myslím si, že člověk by měl získat nějaký vliv, aby mohl dělat věci prospěšné a rozumné a jako prospěšné a rozumné vidím podílet se na tom, aby Radotín byl a i v budoucnu zůstal přívětivým a příjemným místem pro život.

K mým zájmům patří Radotín, literatura, lyžování, tenis. Jsem členkou tenisového oddílu Radotín, bývalá hráčka volejbalu RSK.