5. Ing. Jan Farník (66 let), radní MČ Praha 16

5. Ing. Jan Farník (66 let), radní MČ Praha 16

Vystudoval jsem ČVUT - fakultu strojní a elektrotechnickou. V Radotíně žiji již 27 let. 

Působil jsem jako zastupitel a radní celkem šest volebních období, pět volebních období jsem vedoucím bytové komise. 

Chci i nadále zajistit bezproblémové fungování informačních technologií v Radotíně a jejich další rozvoj. Dále prosazovat spravedlivou bytovou politiku a zavádět další technické prostředky v oblasti péče o seniory. 

Mé zájmy: počítače, fotografie, tenis, cyklistika.