14. Mgr. Jan Stárka (56 let), vedoucí ambulantního oddělení střediska výchovné péče

14. Mgr. Jan Stárka (56 let), vedoucí ambulantního oddělení střediska výchovné péče

Vystudoval jsem speciální pedagogiku a tomuto oboru se věnuji dodnes.

V Radotíně kandiduji již na třetí volební období. V uplynulých letech jsem se věnoval problematice sociálně-právní ochrany dětí a problematice v sociální a zdravotní oblasti. Díky své odbornosti jsem vedl dva poradní orgány při Radě MČ Praha 16 - Komisi sociální a zdravotní a Komisi pro sociálně - právní ochranu dětí.. Rád bych v této práci pokračoval.