1. Karel Hanzlík (52 let), starosta MČ Praha 16

1. Karel Hanzlík (52 let), starosta MČ Praha 16

Vystudoval jsem pedagogický obor na FTVS (Karlova Univerzita). V Radotíně působím celý svůj život a vyjma roční vojenské prezenční služby zde pracuji a angažuji se. Během 12 let pedagogické činnosti, kdy jsem ve volném čase i trénoval a vedl několik úspěšných mládežnických oddílů v basketbalu, jsem se pozvolna zapojoval do komunálního dění. V roce 1994 jsem poprvé kandidoval v obecních volbách a ziskem absolutního počtu preferenčních hlasů jsem skončil na celkovém 2. místě (2210 hlasů), což znamenalo, že jsem se v následujícím volebním období zapojil z pozice zastupitele Městské části Praha – Radotín do práce i jako předseda školské a kulturní komise. Od roku 1998 jsem úspěch ve volbách zopakoval a začal jsem pracovat v pětičlenné Radě městské části Praha – Radotín. V roce 2002 jsem byl zvolen zástupcem starosty již legislativně nově vzniklé Městské části Praha 16 a po dalším vítězství v komunálních volbách v roce 2006 jsem byl poprvé zvolen radotínským starostou. Na základě výsledku voleb do Zastupitelstva MČ Praha 16 jsem byl jednomyslně zvolen starostou MČ Praha 16 i v roce 2010 a 2014 (celkový počet preferenčních hlasů 2293 a 2324  - 1. místo).

Proč kandiduji: Miluji Radotín a chci být pro něj nadále užitečný a prospěšný. Rovněž zastávám názor, že se nemá odcházet od rozdělané práce. Za ta léta, ač si to možná mnozí spoluobčané neuvědomují a berou vše jako samozřejmost, se udělala spousta dobré práce. Ale je ještě celá řada projektů, které se dlouhodobě připravují a je potřeba je dokončit. Díky dlouholeté zkušenosti, pracovitosti bez ohledu na čas a cílevědomosti, je chci naplňovat. K tomu mne naplňují i zavazují předchozí výsledky komunálních voleb, kde jsem v roce 2010 a 2014 obdržel historicky nejvyšší podporu od radotínských občanů v počtu preferenčních hlasů pro jednoho kandidáta. Toho si nesmírně vážím a beru to stále jako obrovskou motivaci do dalších let.

Zájmy: Sport, cestování, diskuze s rozumnými lidmi se zajímavými názory, enologie