Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

slovo starosty

A je to tady! Rok uplynul jako voda a zasloužený čas prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. Mládež školou povinná již netrpělivě odpočítává poslední dny školního roku, aby se po rozdání závěrečného vysvědčení mohla naplno oddávat bezstarostným letním radovánkám a dobrodružstvím. Přejme jim to. Starostí mají před sebou v dalším životě ještě mnoho a mnoho. 
 
Věřím, že u převážné většiny žáků či studentů budou první červencové dny prázdnin umocněny o spokojenost, která bude pramenit z dosažených kvalitních či uspokojivých výsledků v právě končícím školním roce. Snad proběhl podle představ. Jistě si někteří během svých prázdninových cest budou moci ověřit, že některé vědomosti, pedagogy trpělivě vštěpované, jsou velice dobré a užitečné pro praktický život. Asi nejčastěji je to použití cizích jazyků v praxi. 
 
I mnoho z nás, dospělých, v duchu počítá svoje zbývající pracovní dny, které nás dělí od zaslouženého odpočinku. Mnozí z nás vyrazí na chatu, k moři nebo na vandr. Někteří budeme trávit čas oddechu aktivně, někteří se budou oddávat lenošení. Rodinný scénář dovolené je již dopředu patřičně naplánován do nejpodrobnějšího detailu. Ještě aby počasí vyšlo… ale s námi, lidmi, to nemá lehké a jednoduché… a mít nikdy nebude. Všem se zavděčit! Když slunce několik dní nepřetržitě pálí, je to k nevydržení a už zase chceme, aby přišel déšť a ochladilo se. Když nám přes den sprchne, raději si přejeme, aby to bylo pokud možno v noci a neomezovalo nás to v plánech…
 
Jménem redakční rady vám přeji příjemný odpočinek, načerpání co nejvíce sil a energie. Vám, kteří se vydáváte na prázdniny a dovolenou nějakým dopravním prostředkem, přeji šťastnou cestu a návrat. A na závěr co nejlepší počasí dle představ a pokud možno žádný déšť, který by udělal čáru přes prázdninové plány vám, rodině i příbuzným.

Dobrý den, vážení spoluobčané, 

Snad se blížíme dnům, kdy se letošní sevření veder rozptýlí do letního počasí, jaké známe a považujeme za normální. Patrně však můžeme očekávat, že se napřesrok podobné počasí ve větším či menším rozsahu vrátí. Je čas si na tu myšlenku zvyknout a začít se připravovat.

Odborníci zabývající se rozvojem městských aglomerací dlouhodobě pracují na modelech opatření, která by pomáhala město v horkých dnech zchladit. Nyní jde o to, abychom na úrovni města a jeho jednotlivých částí jejich práci dokázali převzít a zapracovávat spolu se soukromými investory do chystaných projektů. Pořádají se nejrůznější konference a fóra – teď jde o to, aby se jejich závěry také začaly prosazovat do praxe.

Ale i když vše půjde dobře, najdou se potřebné zdroje financí a zainteresované organizace se spojí, potrvá poměrně dlouho, než se projeví změna. A trochu se obávám, aby se zase plošně neprosazovalo něco, co v malém funguje, ale ve velkém rozměru to může nečekaně negativně ovlivnit životní prostředí. Diverzita je totiž potřebná ve všech oblastech života. Což si snad konečně všichni začínáme uvědomovat. I když hodně pomalu. Jinak by asi nebylo možné, aby podstatně vyšší podpora šla v zemědělství na obří podniky, které používají krajinu jen jako výrobní prostředek a surovinu ke zpracování. Důsledkem zefektivnění zemědělské velkovýroby je krajina bez remízků s půdou udusanou obřími stroji, s vysušenými mokřady a zkanalizovanými  toky.

Snad se nám podaří začít tohle všechno postupně měnit dřív, než se naše země promění v pustu.

Ano, jde o práci hlavně pro zákonodárce. Ale neznamená to, že jeden každý z nás by neměl také začít přemýšlet o svém způsobu života. Protože za námi, obyvateli vyspělých zemí, nezůstává ani tak uhlíková stopa, jako spíš dálnice. Nadspotřeba, jak zboží, tak energií či vody, je už pro nás tak běžná, že ji ani nezaznamenáváme. A když je nám horko, nakoupíme si klimatizace, které okolní prostředí dále oteplují. Je tohle cesta? Asi ne.

Nechci někomu dalšímu radit, nebo dokonce nakazovat, jak má žít, to už snad máme za sebou. Ale asi bychom už také měli za sebou nechat přístup: po mně potopa. Nebo poušť.

 

Mgr. Karel Hanzlík 
starosta Městské části Praha 16 
Václava Balého 23 
Praha - Radotín, 153 00 
karel.hanzlik@praha16.eu 
Tel.: 234 128 101