Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

slovo starosty

A je to tady! Rok uplynul jako voda a zasloužený čas prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. Mládež školou povinná již netrpělivě odpočítává poslední dny školního roku, aby se po rozdání závěrečného vysvědčení mohla naplno oddávat bezstarostným letním radovánkám a dobrodružstvím. Přejme jim to. Starostí mají před sebou v dalším životě ještě mnoho a mnoho. 
 
Věřím, že u převážné většiny žáků či studentů budou první červencové dny prázdnin umocněny o spokojenost, která bude pramenit z dosažených kvalitních či uspokojivých výsledků v právě končícím školním roce. Snad proběhl podle představ. Jistě si někteří během svých prázdninových cest budou moci ověřit, že některé vědomosti, pedagogy trpělivě vštěpované, jsou velice dobré a užitečné pro praktický život. Asi nejčastěji je to použití cizích jazyků v praxi. 
 
I mnoho z nás, dospělých, v duchu počítá svoje zbývající pracovní dny, které nás dělí od zaslouženého odpočinku. Mnozí z nás vyrazí na chatu, k moři nebo na vandr. Někteří budeme trávit čas oddechu aktivně, někteří se budou oddávat lenošení. Rodinný scénář dovolené je již dopředu patřičně naplánován do nejpodrobnějšího detailu. Ještě aby počasí vyšlo… ale s námi, lidmi, to nemá lehké a jednoduché… a mít nikdy nebude. Všem se zavděčit! Když slunce několik dní nepřetržitě pálí, je to k nevydržení a už zase chceme, aby přišel déšť a ochladilo se. Když nám přes den sprchne, raději si přejeme, aby to bylo pokud možno v noci a neomezovalo nás to v plánech…
 
Jménem redakční rady vám přeji příjemný odpočinek, načerpání co nejvíce sil a energie. Vám, kteří se vydáváte na prázdniny a dovolenou nějakým dopravním prostředkem, přeji šťastnou cestu a návrat. A na závěr co nejlepší počasí dle představ a pokud možno žádný déšť, který by udělal čáru přes prázdninové plány vám, rodině i příbuzným.

Dobrý den, vážení spoluobčané, 

každý rok s velkou pokorou kladu s mými kolegy věnce k památníkům radotínských občanů padlých při květnovém povstání roku 1945, kteří se i na sklonku válečného běsnění a brzké vidině osvobození neváhali postavit prchajícím nacistickým jednotkám a zasadit se o rychlejší příchod míru. 

Nejinak tomu bylo i letos 5. května při připomenutí zahájení Květnového povstání českého lidu a následného státního svátku – Dne vítězství 8. května. Události spojené s těmito daty určitě představují, i s ohledem na 3 700 padlých v Praze a přibližně 11 700 v celé republice, jeden z nejodvážnějších skutků naší novodobé historie.

A tak mi bylo při pietní akci uctění památky skoro dvou desítek obětí, tváří v tvář všem těm jménům padlých radotínských občanů při květnovém povstání roku 1945 vyrytých na desce památníku na náměstí Osvoboditelů, kteří neváhali pro lepší a svobodnější budoucnost země položit to nejcennější – svoje životy, nějak smutno, vnitřně jsem cítil rozpaky a možná i stud v kontextu aktuálního dění v naší zemi. 

Když si uvědomím, jak jsou v posledních měsících znásilňovány demokratické principy svobodné společnosti neskutečnou koncentrovanou politickou, ekonomickou a mediální mocí člověka, který by v Česku nejraději zavedl styl autoritářského vládnutí a rozkazoval nám a vedl nás jako své zaměstnance. Jak nebezpečné je pro budoucnost, že onen premiér v demisi začíná ovládat státní zastupitelstva a nyní i státní policii a nad ní dozorující orgány. Nebo si kladu otázku, proč minimálně 2,5 miliónu Čechů volilo při podzimních parlamentních volbách politickobyznysový projekt prokazatelného člena STB, kariérního komunisty, notorického lháře navíc trestně stíhaného člověka, nebo extremistické SPD či KSČM, jenž se do této doby nikdy nedistancovala od své totalitní minulosti a ničení demokraticky smýšlejících lidí? To vše korunující nově zvolený prezident Zeman, který bez jakékoliv skrupule navštěvuje autoritářsky vedené země a v poslední době stranický sjezd komunistů. To, že v rámci podpory možné vznikající vlády dostávají komunističtí poslanci nechvalně spojení s minulým režimem vlivné parlamentní funkce, kdy jsou uráženi novináři a lidé, kteří veřejně vyjadřují svoji nespokojenost a názor, je vše toto obrovské zneuctění odkazu všech padlých za svobodu a demokracii, zároveň velice alarmující. 

To v éře, kdy se máme v porovnání s jinými zeměmi velice dobře, kdy jsme jednou z nejbezpečnějších zemí, ale ne díky těm, kteří jsou u současné moci.

Děkuji všem, kdo jste se v Radotíně zúčastnili pietní akce a uctili památku těch, kteří pro lepší budoucnost a pro nás neváhali obětovat to nejcennější, svůj život. Děkuji, že jste uctili principy svobodné a demokratické společnosti. Děkuji za podporu, že podobný pocit a názor nemám jen sám. Nebuďme líní, nenechme se otrávit či uspokojit, neupadávejme do letargie a hlavně přemýšlejme o ceně a váze svobody a demokracie.

 

Mgr. Karel Hanzlík 
starosta Městské části Praha 16 
Václava Balého 23 
Praha - Radotín, 153 00 
karel.hanzlik@praha16.eu 
Tel.: 234 128 101

 

 

Oficiální web Prahy 16 Radotín ODS Radotín na FACEBOOKu